Obec Stráne pod Tatrami

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19. 5. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

400,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Sloveňáková Zuzana, 37, 059 76 Stráne pod Tatrami

19. 5. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

podľa počtu odobratýc balíčkov

Obec Stráne pod Tatrami

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

19. 5. 2020

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.09.2018

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.09.2018

podľa odobratých balíčkov

Obec Stráne pod Tatrami

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

19. 5. 2020

Kúpno predajná zmluva

Kúpno- predajná zmluva

4 200,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

VŽŠ KEŽMAROK, s. r. o., Stráne pod Tatrami 37, 059 76 Stráne pod Tatrami

19. 5. 2020

Dohoda číslo 19/46/53G/1

19/46/53G/1

44 214,48 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

19. 5. 2020

Dohoda číslo 19/46/53G/2

19/46/53G/2

9 653,28 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

19. 5. 2020

Poistka číslo 6604232643

6604232643

159,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

KOOPERATIVA poist'ovňa, a,s,

19. 5. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

400,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Sloveňáková Zuzana, 37, 059 76 Stráne pod Tatrami

19. 5. 2020

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

180,00 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

VŽŠ KEŽMAROK, s. r. o., Stráne pod Tatrami 37, 059 76 Stráne pod Tatrami

19. 5. 2020

Kúpna zmluva č. 2391085366

2391085366

72,00 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

19. 5. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

podľa platného cenníka

Stráne Invest RSP, s.r.o

O2 Slovakia, s. r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

19. 5. 2020

Dodatok č. 1 k Dohode číslo 19/46/53G/1

19/46/53G/1

Neuvedené

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

19. 5. 2020

Dodatok č. 1 k Dohode číslo 19/46/53G/2

19/46/53G/2

Neuvedené

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

19. 5. 2020

Dodatok č. 2 k Dohode číslo 19/46/53G/1

19/46/53G/1

6 694,60 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

19. 5. 2020

Dodatok č. 2 k Dohode číslo 19/46/53G/2

19/46/53G/2

1 608,87 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

19. 5. 2020

Dodatok č. 3 k Dohode číslo 19/46/53G/1

19/46/53G/1

25 791,78 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

19. 5. 2020

Dodatok č. 3 k Dohode číslo 19/46/53G/2

19/46/53G/2

4 826,64 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

19. 5. 2020

Licenčná zmluva č. U2318/2020

U2318/2020

420,00 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

MADE spol.s r. o.

19. 5. 2020

Dohoda číslo 20/46/53G/1

20/46/53G/1

88 468,98 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

24. 9. 2020

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

6609461293

174,90 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

KOOPERATIVA poist'ovňa, a,s,

24. 9. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Podľa zmluvy

Stráne Invest RSP, s.r.o

Zuzana Sloveňáková

24. 9. 2020

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

Podľa zmluvy

VŽŠ KEŽMAROK, s. r. o., Stráne pod Tatrami 37, 059 76 Stráne pod Tatrami

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

2. 10. 2020

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z n

podľa prílohy č. 1

Stráne Invest RSP, s.r.o

HOOK, s. r. o., Toryská 6, 040 11 Košice

2. 10. 2020

Dohoda č. 20/46/53G/2 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku

20/46/53G/2

17 262,24 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

12. 1. 2021

Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku

1221/2020

80 000,00 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a infoirmatizácie Slovenskej republiky

1. 3. 2021

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku

21/46/53G/1

36 303,61 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

18. 3. 2021

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku

21/46/53G/3

26 671,92 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

30. 3. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

417 520,65 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

19. 4. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

90 514,19 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

25. 6. 2021

Kúpna zmluva

4/2021

144 978,00 EUR

TECHNOPEK, 220, 985 41 Buzitka

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

28. 6. 2021

Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre pa

540,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., 45, 072 36 Klokočov

2. 7. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

9. 9. 2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 4/2021

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 4/2021

0,00

TECHNOPEK, 220, 985 41 Buzitka

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

10. 9. 2021

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integranému podniku

21/46/53G/7

3 704,45 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

23. 9. 2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

15,00 EUR

PJ-STAV, s. r. o., Starý trh 37, 060 01 Kežmarok

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

27. 9. 2021

Zmluva o dielo č. ZoD/1/5/2021

1/5/2021

25 515,92 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami

20. 10. 2021

Dohoda o skončení dohody č. 21/46/53G/7

Dohoda o skončení dohody č. 21/46/53G/7

0,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

20. 10. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

400,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Zuzana Sloveňáková

12. 11. 2021

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.09.2018

Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.09.2018

v zmysle zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

16. 11. 2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

v zmysle zmluvy

PJ-STAV, s. r. o., Starý trh 37, 060 01 Kežmarok

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

16. 11. 2021

Poistenie zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO

4439007876

419,10 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

20. 12. 2021

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o nájme pozemku

1 000,00 EUR

Bujňák Peter, 172, 059 76 Stráne pod Tatrami

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

20. 12. 2021

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integranému podniku

21/45/53G/12

podľa zmluvy

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

9. 2. 2022

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integranému podniku

22/46/53F/2

28 472,88 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

9. 2. 2022

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integranému podniku

22/46/53G/3

5 536,37 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

28. 2. 2022

Zmluva o úvere

LZL/22/10038

v zmysle zmluvy

VÚB, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

15. 6. 2022

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integranému podniku

22/46/53G/13

11 072,74 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

23. 8. 2022

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

podľa platného cenníka

MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 70 Spišská Nová Ves

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

9. 9. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

400,00 EUR

Zuzana Sloveňáková

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

21. 11. 2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

v zmysle zmluvy

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Zuzana Sloveňáková

2. 12. 2022

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy

Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy

0,00 EUR

PJ-STAV, s. r. o., Starý trh 37, 060 01 Kežmarok

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

28. 3. 2023

Poistenie zodpovednosti

6624901584

173,44 EUR

KOOPERATIVA poist'ovňa, a,s,

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

4. 4. 2023

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

70 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

13. 4. 2023

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Jaroslav Makula

2. 5. 2023

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku

23/46/19B/9

37 655,20 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

9. 6. 2023

Dodatok č. 3 ku kupnej zmluve

Dodatok č. 3 ku kupnej zmluve

0,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

9. 6. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

0,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

8. 8. 2023

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

78 398,05 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami, 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

19. 9. 2023

Poistenie zodpovednosti za škodu

1248162739

133,95 EUR

Komunálna poisťovna a.s.

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

19. 9. 2023

Dohoda o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku

23/46/19B/21

7 702,20 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

26. 9. 2023

Kúpno predajná Zmluva

Kúpno- predajná zmluva

4 600,00 EUR

CRYSTAL SK, s. r. o., Jánošíkovo nábrežie 4478, 031 42 Liptovský Mikuláš

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
AppStore Google Play V obraze