Obec Stráne pod Tatrami

Stanoviská k záverečnému účtu

Podľa § 18f, ods. 1, písm. d) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení vypracúva hlavný kontrolór odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.

 

> 2019

Stanovisko hl. kontrolóra k Návrhu záverečnému účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2018

stanovisko kontr. k záv. úč.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 244,27 kB

> 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce stráne pod tatrami 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,75 kB

Stanovisko HK k Záverečnému účtu za rok 2015

stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce stráne pod tatrami 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 51,75 kB

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,84 kB

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,9 kB
AppStore Google Play V obraze