Obec Stráne pod Tatrami

Návrhy plánov kontrolnej činnosti

Podľa § 18f, ods. 1, písm. b) Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení predkladá hlavný kontrolór obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Návr plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2024.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,86 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 433,01 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

plán kontrolnej činnosti II. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,97 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2022

plán kontrolnej činnosti I. polrok 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,19 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

plán kontrolnej činnosti II. polrok 2021.docx.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 428,77 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1.polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti I.polrok 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 622,54 kB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,71 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2020

plán kontrolnej činnosti II. polrok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 199,14 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 43,4 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,49 kB

Návrh plánu kontrolnej činnsti na 2. polrok 2019

plán k.č.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,19 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2019

Návrh plánu kontreolnej činnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 361,52 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017

návrh plánu kontrolnej činnosti na i. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,04 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

návrh plánu kontrolnej činnosti na ii polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 56,28 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok 2016

návrh plánu kontr.činnosti i.polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,88 kB

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2015

návrh plánu na ii.polrok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,08 kB
AppStore Google Play V obraze