Obec Stráne pod Tatrami

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12. 1. 2021

Zmluva o bežnom účte na dotácie

Zmluva o bežnom účte na dotácie

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Všeobecná úverová banka, a.s.

21. 1. 2021

Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľého mestského rozvoja "Poprad- Svit- Kežmarok

Memorandum o spolupráci

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Mesto Poprad

21. 1. 2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

NATUR-PACK, a.s.

21. 1. 2021

Dodatok č. 1 k zmluve 1740/1

Dodatok č. 1 k zmluve 1740/1

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

HGdata s. r. o., 473, 059 55 Ždiar

22. 1. 2021

Zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky neštátnych zdravotníckych zariadení

Zmluva pre poistenie zodpovednosti za škodu z prev

162,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

UNIQA poisťovňa, a.s.

27. 1. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č. 1

Podľa zmluvy

Ultima Invest, s. r. o., 1. mája 709, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Stráne pod Tatrami

27. 1. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

Dodatok č. 1

Podľa zmluvy

Ultima Invest, s. r. o., 1. mája 709, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Stráne pod Tatrami

2. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku

ZM_SEP_IMRK2-2020-003972

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

2. 2. 2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Slavomír Badžo a manželka Irena Badžová

3. 2. 2021

Dodatok č. 2 ku kolektívnej zmluve na rok 2019-2020

Dodatok č. 2

Podľa zmluvy

Základná organizácia- Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici

Obec Stráne pod Tatrami

8. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí nanávratného finančnéhopríspevku

ZM_SEP-IMRK2-2020-003879

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

12. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

2 622,00 EUR

Ing. Igor FIRMENT, Vansovej 1821/44, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

12. 2. 2021

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

1 518,00 EUR

Ing. Igor FIRMENT, Vansovej 1821/44, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

17. 2. 2021

Zmnluva o nakladaní s komunálnym odpadom

8/2021/SZ

Podľa zmluvy

Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Stráne pod Tatrami

8. 3. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

406,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Jozef Kostka a manželka Marcela Kostková

9. 3. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

169,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Zuzana Oračková s manželom Roman Oračko

9. 3. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

651,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Eduard Badžo a manželka Maja Badžová

10. 3. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

258,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Jozef Špinka a manželka Emília Špinková

18. 3. 2021

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

18. 3. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Slovenská republika- Štatistický úrad SR

19. 3. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

91/161/21Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

19. 3. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 506,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

22. 3. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

198,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Matúš Lešundák a manželka Mária Lešundáková

30. 3. 2021

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstará

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Mesto Kežmarok

30. 3. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

417 520,65 EUR

Stráne Invest RSP, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

31. 3. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

247,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Daniel Badžo a manželka Eva Badžová

31. 3. 2021

Zmluva o poskytnutovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

8 625,00 EUR

Ing. Igor FIRMENT, Vansovej 1821/44, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

1. 4. 2021

Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní

Podľa dohody

Účastník

Obec Stráne pod Tatrami

7. 4. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

133/161/21Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

7. 4. 2021

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

134/161/21Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

9. 4. 2021

Dodatok č. 1 k dohode o urovnaní

Dodatok č. 1 k Dohode o urovnaní

Neuvedené

Účastník

Obec Stráne pod Tatrami

15. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti

KB/ZO/2021KB16809-3

168,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

19. 4. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

90 514,19 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

22. 4. 2021

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného

4 800,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

ABYS Slovakia, s. r. o., Ružová dolina 6, 810 00 Bratislava

26. 4. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

436,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Daniel Badžo a manželka Eva Badžová

13. 5. 2021

Poistka

8100078829

81,00 EUR Alikvotná časť

Obec Stráne pod Tatrami

UNIQA poisťovňa, a.s.

24. 5. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

3 480,00 EUR

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby

Obec Stráne pod Tatrami

24. 5. 2021

Zmluva o poskynutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

321 1009

3 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové

24. 5. 2021

Zmluva o dielo

20/4/2021

179 976,00 EUR

ICL s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

9. 6. 2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

2 870,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ing. Adrián Gallik, Športová 1264, 059 01 Spišská Belá

14. 6. 2021

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva

10 350,00 EUR

Ing. Jaroslav Benko, Ulica sv. Juraja 5368/3, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

21. 6. 2021

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

21/46/054/172

15 558,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

28. 6. 2021

Úrazové poistenie

5190051626

250,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

28. 6. 2021

Úrazové poistenie

5190051628

20,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

30. 6. 2021

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

21_46_054_191

711,24 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

30. 6. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2021

0,00 EUR

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby

Obec Stráne pod Tatrami

2. 7. 2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

0,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

12. 7. 2021

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

1248024534

140,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

12. 7. 2021

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

1248024547

28,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

21. 7. 2021

Zmluva o dielo

1184/VSD/2021

119 399,18 EUR

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

22. 7. 2021

Zmluva 1141/2021/OPR o poskytnutí dotácie

1141/2021/OPR

1 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Prešovský samosprávny kraj

3. 8. 2021

Zmluva o bežnom účte na dotácie

Zmluva o bežnom účte na dotácie

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Všeobecná úverová banka, a.s.

24. 8. 2021

Kolektívna zmluva na roky 2021-2022

Kolektívna zmluva

0,00 EUR

Základná organizácia- Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici

Obec Stráne pod Tatrami

27. 8. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

40,00 EUR

TM Consulting s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

30. 8. 2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácií dát z katastra

Dodatok č. 2 k Zmluve o aktualizácií dát z katastr

57,60 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

TOPSET Solutions s.r.o., 25B, 900 31 Stupava

2. 9. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

200,00 EUR

TM Consulting s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

9. 9. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárs

0,00 EUR

Brantner Poprad, s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

13. 9. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

728,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Jaroslav Kornaj a manželka Gabriela Kornajová

21. 9. 2021

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

524,40 EUR

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby

Obec Stráne pod Tatrami

23. 9. 2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

160,00 EUR

TM Consulting s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom
AppStore Google Play V obraze