Obec Stráne pod Tatrami

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20. 12. 2019

Dohoda o zabezpečení podienok vykonávania aktivačnej činnosti

19/46/052/435

21 037,20 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

20. 12. 2019

Dohoda o poskytnutí finančných príspevax u zamestnávateľa

19/46/054/138

8 239,02 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

31. 12. 2019

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

podľa platného cenníka

NOWAS s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

2. 1. 2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190050684

149,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

10. 1. 2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190050685

3,25 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

10. 1. 2020

Zmluve o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb

00326593/000/2019

177,60 EUR

INISOFT s. r. o., Miletičova 23, 810 00 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

20. 1. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 11012019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 11012019

0,00 EUR

ARCHING®-SNV, s. r. o., Okružná 787/18, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

29. 1. 2020

Dohoda o o pomoci v hmotnej núdzi

20/46/012/17

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

20. 2. 2020

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

2 000,00 EUR

Ing. Igor FIRMENT, Vansovej 1821/44, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

24. 2. 2020

Dodatok č. 10 k Nájomnej zmluve č. 430/08/NZ

Dodatok č. 10

165,97 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská spoločnosť

17. 3. 2020

Zmluva č. 320 0447 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

3200447

3 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové

27. 4. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

20 000,00 EUR

JMP Stavby s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

18. 5. 2020

Dodatok č. 1 k Dohode 19/46/052/435

Dodatok č. 1 k Dohode 19/746/052/435

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

20. 5. 2020

Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve

U1382/2013

900,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

MADE spol.s r. o.

8. 6. 2020

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

Zmluva na spracovanie žiadosti o NFP

2 000,00 EUR

Ing. Igor FIRMENT, Vansovej 1821/44, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

18. 6. 2020

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

innogy Slovensko s.r.o.

26. 6. 2020

Dohoda č. 20/46/012/60

20/46/012/60

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

26. 6. 2020

Dohoda číslo 20/46/052/147

20/46/052/147

24 210,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

26. 6. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb- balík

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-

40,59 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Slovak Telekom a.s.

6. 7. 2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190052222

162,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

17. 7. 2020

Sponzorská zmluva

Sponzorská zmluva

5 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

ARCHING®-SNV, s. r. o., Okružná 787/18, 058 01 Poprad

29. 7. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

16 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

29. 7. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-PO-VO-442-002/2020

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

11. 8. 2020

Zmluva o výpožičke

KRHZ-PO-VO-309-039/2020

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

11. 8. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

18 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

JMP Stavby s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

12. 8. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

Podľa zmluvy o dielo

Stráne Invest RSP, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

17. 8. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

306,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Igor Kuruc

17. 8. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

174,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Aleš Oračko a manželka Eva Oračková

20. 8. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

192,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Rastislav Vančo s manželkou Mgr. Mária Vančová

20. 8. 2020

Darovacia zmluva

USVRK-OIP-2020/001270-084

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

4. 9. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Eva Bačová

Obec Stráne pod Tatrami

4. 9. 2020

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o posklytovaní právných služieb

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD.&Associates, s. r. o., Hlavná 111/25, 040 01 Košice

9. 9. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

259,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ján Bačo s manželkou Evou Bačovou

11. 9. 2020

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Martina Peterková

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Podľa zmluvy

Darina Badžová

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Podľa zmluvy

Jana Polhošová

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Podľa zmluvy

Jozef Hangurbadžo

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Podľa zmluvy

Justína Polhošová

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Podľa zmluvy

Mária Mirgová

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Podľa zmluvy

Miroslav Badžo

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Podľa zmluvy

Silvia Oračková

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

Podľa zmluvy

Štefan Bačo

Obec Stráne pod Tatrami

18. 9. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

49 800,00 EUR

JMP Projekty s. r. o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

29. 9. 2020

Zmluva o dielo

2020/1

82 800,00 EUR

GEOPLAN Prešov, s.r.o-.

Obec Stráne pod Tatrami

29. 9. 2020

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávaniaaktovačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

20/46/054/146

2 761,92 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

7. 10. 2020

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

9 400,00 EUR

Ing. Pisarčík Ľubomír

Obec Stráne pod Tatrami

7. 10. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

575/161/20Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

7. 10. 2020

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

576/161/20Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

7. 10. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Slovak Telekom a.s.

7. 10. 2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190052238

53,12 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

12. 10. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

17 715,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ing. Loe Kiefer

13. 10. 2020

Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_285

2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_285

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Metodicko-pedagogické centrum

16. 10. 2020

Dodatok č. 1

1

306,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Igor Kuruc

20. 10. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Galileo Corporation s.r.o.

20. 10. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Galileo Corporation s.r.o.

21. 10. 2020

Dodatok č. 2

Dodatok č. 2

306,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Igor Kuruc

28. 10. 2020

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

USVRK-OIP-2020/001579-090

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

5. 11. 2020

Zmluva o dočasnom užívaní pozemku

Zmluva o dočasnom užívaní pozemku

Podľa zmluvy

Radomír Bačo

Obec Stráne pod Tatrami

5. 11. 2020

Zmluva o prevode majetku obce Stráne pod Tatrami

Zmluva o prevode majetku obce Stráne pod Tatrami

Podľa zmluvy

Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

18. 11. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

187,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Rastislav Mirga s manželkou Blaženou Mirgovou

1. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

3 000,00 EUR

Ultima Invest, s. r. o., 1. mája 709, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Stráne pod Tatrami

1. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného o

1 400,00 EUR

Ultima Invest, s. r. o., 1. mája 709, 031 42 Liptovský Mikuláš

Obec Stráne pod Tatrami

1. 12. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

1. 12. 2020

Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet

Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produ

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Všeobecná úverová banka, a.s.

1. 12. 2020

Nájomná zmluva 1201/2021

Nájomná zmluva 1201/2021

Podľa zmluvy

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Kežmarok, Nad traťou 1, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

3. 12. 2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Slovenská republika- Štatistický úrad SR

4. 12. 2020

Dohoda o urovnaní Započítanie pohľadávok

Dohoda o urovnaní započítanie pohľadávok

Podľa zmluvy

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

15. 12. 2020

Zmluva o dočasnom užívaní pozemku

Zmluva o dočasnom užívaní pozemku

Podľa zmluvy

Kamila Bartošová,

Obec Stráne pod Tatrami

15. 12. 2020

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Podľa zmluvy

Radomír Bačo

Obec Stráne pod Tatrami

15. 12. 2020

Dohoda č. 20_46_010_31

Dohoda č. 20_46_010_31

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

15. 12. 2020

Dohoda č. 20_46_012_101

Dohoda č. 20_46_012_101

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

18. 12. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

118,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Slavomír Badžo a manželka Irena Badžová

21. 12. 2020

Dohoda o uukončení dohody č. 19/46/010/18

19/46/010/18

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

21. 12. 2020

Dohoda o ukončení dohody č. 20/46/12/60

20/46/012/60

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

21. 12. 2020

Zmluva o dielo č. 3/LDI01/20

3/LDI01/20

Podľa zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

PROAGE s. r. o., Hlavná 119, 040 01 Košice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
AppStore Google Play V obraze