Obec Stráne pod Tatrami

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
30. 1. 2020

O2020/1

Objednávame si u Vás odborný posudok pre strategicky dokument Územný plán obce Stráne pod Tatrami

2 000,00 EUR

Ing. Jaroslav Lizák- E. B. D. Kežmarok, Slnečná 20, 059 71 Ľubica

Obec Stráne pod Tatrami

19. 2. 2020

O2020/2

Objednávame si u Vás protipožiarne dvere EW30/D3 - C3, 80, prave, biele

320,00 EUR

PYROBATYS SK, s. r. o., Osloboditeľov 679, 059 35 Batizovce

Obec Stráne pod Tatrami

19. 2. 2020

O2020/3

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce a zimnú údržbu komunikácií v mesiaci ja

7 000,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

19. 2. 2020

O2020/4

Objednávame si u Vás dovoz a odvoz kalu do ČOV Stráne pod Tatrami.

295,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Stráne pod Tatrami

28. 2. 2020

O2020/5

Objednávame si u Vás zemné a búracie práce na kanalizácií v RO.

4 900,00 EUR

Ondrej Vasičák VASKO, P.J.Šafárika 1157/5, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

28. 2. 2020

O2020/6

Objednávame si u Vás úpravu terénu v RO a obci

2 905,00 EUR

Ondrej Vasičák VASKO, P.J.Šafárika 1157/5, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

28. 2. 2020

O2020/7

Objednávame si u Vás obsyp kanalizačného potrubia a kamenivo.

1 350,00 EUR

NOMAKO TRADE s. r. o., Pradiareň 17, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

28. 2. 2020

O2020/8

Objednávame si u Vás revíziu plynových spotrebičov v ZŠ

400,00 EUR

Jaroslav Krajniak SEGAS, 5, 059 11 Hozelec

Obec Stráne pod Tatrami

28. 2. 2020

O2020/9

Poskytnutie architektonického poradenstva pri vypracovávaní stav. zámeru a prípravy výstavby Maters

2 700,00 EUR

Ing.arch. Jozef Figlár, Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

28. 2. 2020

O2020/10

Objednávame si u Vás uloženie potrubia na rozšírenie kanal. siete (šachty)- práca a materiál Uvedená

4 900,00 EUR

Martin Komara

Obec Stráne pod Tatrami

16. 3. 2020

O2020/11

Objednávame si u Vás deratizáciu a desinsekciu ONB

4 600,00 EUR

JOZEF HRIVA, 4, 059 84 Vyšné Hágy

Obec Stráne pod Tatrami

16. 3. 2020

O2020/12

Objednávame si u Vás celoročné pretláčanie verejnej kanalizácie

3 000,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

16. 3. 2020

O2020/13

Objednávame si u Vás kamenivo

1 500,00 EUR

NOMAKO TRADE s. r. o., Pradiareň 17, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

16. 3. 2020

O2020/14

Objednávame si u Vás revíziu plynového kotla

400,00 EUR

SEGAS Poprad s. r. o., Na letisko 2088, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

16. 3. 2020

O2020/15

Objednávame si u Vás plastové okna 3ks 1080x2040 s montážou

1 100,00 EUR

DRUTEXPLAST SK s. r. o., 33, 059 76 Mlynčeky

Obec Stráne pod Tatrami

16. 3. 2020

O2020/16

Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z.

600,00 EUR

ORIM - TENDER, s.r.o, Ružová 25, 083 01 Sabinov

Obec Stráne pod Tatrami

16. 3. 2020

O2020/17

Objednávame si u Vás realizáciu pripojovacieho plynovodu v KD

2 000,00 EUR

INŠTALA NOVÁ. spol. s r.o, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

30. 3. 2020

O2020/18

Objednávame si u Vás zhotovenie prípojky k jestvujúcej kanalizácií v RO.

900,00 EUR

Martin Komara

Obec Stráne pod Tatrami

30. 3. 2020

O2020/19

Objednávame si u Vás vypratanie stavebnej sute z poschodia kultúrneho domu.

960,00 EUR

Eduard Badžo, 52, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

30. 3. 2020

O2020/20

Objednávame si u Vás zmenu v OR a právne poradenstvo. Uvedená suma je bez DPH.

450,00 EUR

JUDr. Pavol Zavacký, Hradné námestie 29, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

14. 4. 2020

O2020/21

Objednávame si u Vás úpravu terénu a príjazdovej cesty

2 100,00 EUR

Ondrej Vasičák VASKO, P.J.Šafárika 1157/5, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

14. 4. 2020

O2020/22

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce a textilnú výrobu v mesiaci marec 2020

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

14. 4. 2020

O2020/23

Objednávame si u Vás opravu plynového kotla v ZŠ

300,00 EUR

Jaroslav Krajniak SEGAS, 5, 059 11 Hozelec

Obec Stráne pod Tatrami

27. 4. 2020

O2020/24

Objednávame si u Vás odbornú poradenskú činnosť a pomoc pri zostavovaní zmluvy

500,00 EUR

ORIM - TENDER, s.r.o, Ružová 25, 083 01 Sabinov

Obec Stráne pod Tatrami

27. 4. 2020

O2020/25

Objednávame si u Vás revíziu plynového kotla Ocu

500,00 EUR

SEGAS Poprad s. r. o., Na letisko 2088, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

27. 4. 2020

O2020/26

Objednávame si u Vás opravu miestneho rozhlasu

450,00 EUR

Marián Miklas EL - Mik, Lipová 1293/13, 059 01 Spišská Belá

Obec Stráne pod Tatrami

27. 4. 2020

O2020/27

Objednávame si u Vás rekonštrukciu elektroinštalácie v kultúrnom dome

4 000,00 EUR

Marián Miklas EL - Mik, Lipová 1293/13, 059 01 Spišská Belá

Obec Stráne pod Tatrami

30. 4. 2020

O2020/28

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce a textilnú výrobu v mesiaci apríl 2020

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

29. 5. 2020

O2020/29

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce, poskytovanie služieb v poľnohosp. a zá

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

19. 6. 2020

O2020/30

Objednávame si u Vás kamenivo 32-63

450,00 EUR

GP - TRANS spol. s. r. o. PLAVNICA, 22, 065 45 Plavnica

Obec Stráne pod Tatrami

26. 6. 2020

O2020/31

Objednávame si u Vás spracovanie projektovej dokumentácie, pre vydanie stavebného povolenia a realiz

3 600,00 EUR

Ing. Alžbeta Volařiková - GASCENTRUM, zIMNá 109, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

26. 6. 2020

O2020/32

Objednávame si u Vás lešenie podľa ponukového listu číslo 202004.

4 996,66 EUR

KOSMO spol. s.r.o., 810 00 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

26. 6. 2020

O2020/33

Objednávame si u Vás kontajner 1100l typ 1132atyp, počet: 10ks podľa cenovej ponuky - 1029/20

4 000,00 EUR

Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Stráne pod Tatrami

10. 7. 2020

O2020/34

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce, poskytovanie služieb v poľnohosp. a zá

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

17. 7. 2020

O2020/35

Objednávame si dodávku verejného obstarávania zákazky:Vypracovanie PD pre projekt:"Vodozádržné opatr

800,00 EUR

WORX + spol. s r. o., Pražská 8, 040 01 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

17. 8. 2020

O2020/36

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce, poskytovanie služieb v poľnohosp. a zá

10 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

17. 8. 2020

O2020/37

Objednávame si dodávku verejného obstarávania zákazky:Vypracovanie PD pre projekt:"Viacúčelové zaria

800,00 EUR

STUDNICA, n. o., Košická 56, 810 00 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

4. 9. 2020

O2020/38

Objednávame si u Vás opravu miestnej komunikacie

4 500,00 EUR

COLAS Slovakia, a. s., Priemyselná 6, 040 01 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

4. 9. 2020

O2020/39

Objednávame si u Vás čistenie odvodňovacieho kanála

500,00 EUR

Jakub Gallik, 151, 059 76 Rakúsy

Obec Stráne pod Tatrami

4. 9. 2020

O2020/40

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce, poskytovanie služieb v poľnohosp. a zá

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

4. 9. 2020

O2020/41

Objednávame si u Vás osadenie parapiet a natretie dreveného podbitia na obecných nájomných bytových

3 200,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

O2020/42

Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z.

500,00 EUR

ORIM - TENDER, s.r.o, Ružová 25, 083 01 Sabinov

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

O2020/43

Objednávame si u Vás zhotovenie plynového rozvodu v KD

5 000,00 EUR

S- MONT, s.r.o, Nobelova 34, 83102 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

O2020/44

Na základe cenovej ponuky č. 20/91/MPŽA zo dňa 23.7.2020 si u Vás objednávame likvidáciu nelegálnej

20 000,00 EUR

Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Stráne pod Tatrami

30. 9. 2020

O2020/45

Objednávame si u Vás: Spracovanie žiadosti o NFP na projekt:Vysporiadanie pozemkov v osade Stráne po

973,00 EUR

Ing. Igor FIRMENT, Vansovej 1821/44, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

30. 9. 2020

O2020/46

Objednávame si u Vás zhotovenie projektovej dokumentácie na predplatenú elektrinu

2 500,00 EUR

Elektro-projekt, Starý trh 24, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

30. 9. 2020

O2020/47

Objednávame si u Vás preškolenie uchádzačov o zamestnanie o ochrane pred požiarmi a BOZP -§52a

120,00 EUR

Ing. Peter Smejkal. Tatrahasil, Letná 23, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

13. 10. 2020

O2020/48

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace a stolárske práce, poskytovanie služieb v poľ

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

16. 10. 2020

O2020/49

Objednávame si u Vás opravu rozvodnej skrine na ČOV Stráne pod Tatrami

700,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Stráne pod Tatrami

6. 11. 2020

O2020/50

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace a stolárske práce, poskytovanie služieb v poľ

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

4. 12. 2020

O2020/51

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace a stolárske práce, poskytovanie služieb v poľ

10 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

4. 12. 2020

O2020/52

Objednávame si u Vás poskytnutie služby:Konzultant jednoduchých pozemkových úprav v rámci výzvy OPLZ

2 100,00 EUR

CZIPO s. r. o., Kmeťova 36, 040 01 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

4. 12. 2020

O2020/53

Objednávame si u Vás revíziu plynového kotla v KD a spustenie kotla do prevádzky.

1 000,00 EUR

SEGAS Poprad s. r. o., Na letisko 2088, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

21. 12. 2020

O2020/54

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace a stolárske práce, poskytovanie služieb v poľ

10 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

21. 12. 2020

O2020/55

Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu a prístavbu obecného úradu

5 988,00 EUR

ARCHING®-SNV, s. r. o., Okružná 787/18, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
AppStore Google Play V obraze