Obec Stráne pod Tatrami

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 12. 2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

18_46_052_462

21 060,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

28. 12. 2018

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

18_46_054_153

25 262,64 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

28. 12. 2018

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu

podľa platného cenníka

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

2. 1. 2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190045508

149,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

16. 1. 2019

Dodatok č. 1 k Dohode číslo 18/46/052/462

1

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

16. 1. 2019

Zmluva o vedení účtovníctva

Zmluva o vedení účtovníctva

4 440,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Mgr. MARTA GLOVŇOVÁ s.r.o

1. 2. 2019

Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia NZ1€ 4/2019/RCS

Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia NZ1€ 4/201

1,00 EUR

Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

1. 2. 2019

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 4/2019/RCS

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadeni

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

4. 2. 2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Internet

20130444-2

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

HGdata s. r. o., 473, 059 55 Ždiar

4. 2. 2019

Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve č. 430/08/NZ

Dodatok č. 9

165,97 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

5. 2. 2019

Dohoda č. 19/46/012/14

Dohoda č. 19/46/012/14

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

5. 2. 2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-14-1-2019-SK

696,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19. 2. 2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS0000758639Q

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice

25. 2. 2019

Dodatok k zmluve o vedení účtovníctva

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Mgr. MARTA GLOVŇOVÁ s.r.o

25. 2. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

25. 2. 2019

Zmluva o dielo č. 11012019

11012019

20 000,00 EUR

ARCHING®-SNV, s. r. o., Okružná 787/18, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

5. 3. 2019

Dohoda číslo 19/46/52A/3 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

19_46_52A_3

2 234,82 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

5. 3. 2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

519005525

46,48 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

14. 3. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

35 029,50 EUR

REHOS, s. r. o., Babice 69, 68703 Babice

Obec Stráne pod Tatrami

3. 4. 2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.09.2018

Dodatok č. 1

Podľa odobratých balíčkov

Obec Stráne pod Tatrami

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

16. 4. 2019

Zmluva o nakladaní s odpadmi

O/09/2019

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

FINEKOL, s.r.o., 059 76 Mlynčeky

23. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39272

3 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové

24. 4. 2019

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

19/46/0J/17

44 911,20 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

13. 5. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

342/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

5. 6. 2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

220,00 EUR

TM Consulting s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

10. 6. 2019

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

34 740,00 EUR

REHOS, s. r. o., Babice 69, 68703 Babice

Obec Stráne pod Tatrami

10. 6. 2019

Kolektívna zmluva na roky 2019-2020

Kolektívna zmluva na roky 2019-2020

0,00 EUR

Základná organizácia- Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici

Obec Stráne pod Tatrami

19. 6. 2019

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

19_46_052_165

22 380,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

ÚPSVR Kežmarok

21. 6. 2019

Kúpno predajná zmluva

Kúpno predajná zmluva

300,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Alexander Gally

21. 6. 2019

Dohoda č. 19/46/012/62

19_46_012_62

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

25. 6. 2019

Dodatok k zmluve o vedení účtovníctva

Dodatok

podľa dodatku

Obec Stráne pod Tatrami

Mgr. MARTA GLOVŇOVÁ s.r.o

2. 7. 2019

Dohoda o ukončení zmluvy o odvoze tuhého komunálneho odpadu

Dohoda o ukončení Zmluvy o odvoze tuhého komunálne

Neuvedené

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

2. 7. 2019

Dodatok č. 5 k Zmluve o stavebnom diele č. 19/2008

Dodatok č. 5

10 876,77 EUR

ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

2. 7. 2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190048167

152,75 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

8. 7. 2019

Poistná zmluva

1048072831

43,95 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

19. 7. 2019

Dodatok č. 6 k Zmluve o stavebnom diele č. 19/2008 zo dňa 13.10.2008

Dodatok č. 6

11 246,38 EUR

ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

22. 7. 2019

Poistná zmluva

2768006243

424,27 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

9. 8. 2019

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

innogy Slovensko s.r.o.

15. 8. 2019

Zmluva o oskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb- balík služ

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Slovak Telekom a.s.

22. 8. 2019

Dohoda o zabezpečení podienok vykonávania aktovačnej činnosti

19/46/52A/96

2 554,08 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

23. 8. 2019

Zmluva na spracovanie žaidosti o NFP

Zmluva na spracovanie žaidosti o NFP

2 000,00 EUR

Ing. Igor FIRMENT, Vansovej 1821/44, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

30. 8. 2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190048777

53,12 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

30. 8. 2019

Zmluva 04_2019/KO o poskytovaní služieb

04_2019/KO

podľa platného cenníka

Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Stráne pod Tatrami

8. 10. 2019

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy

1048080070

21,75 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

21. 10. 2019

Dodatok č. 2 k zmluve ospolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-095

Dodatok č. 2

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

25. 10. 2019

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

USVRK-OIP-2019/001673-115

v zmysle zmluvy

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

772/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

773/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

774/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

775/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

776/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

777/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

778/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

779/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

780/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

781/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

784/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

12. 11. 2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Slovak Telekom a.s.

14. 11. 2019

Nájomá zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Kamil Oračko

Obec Stráne pod Tatrami

14. 11. 2019

Nájomá zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Nora Oračková

Obec Stráne pod Tatrami

19. 11. 2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUE

948,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19. 11. 2019

D O H O D A o zabezpečení záujmového vzdelávania v centre voľného času

D O H O D A o zabezpečení záujmového vzdelávania

77,36 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Centrum voľného času

20. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

799/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

20. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

800/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

20. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

801/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

20. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

802/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

20. 11. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

803/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

20. 11. 2019

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307534S/2019

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

podľa platného cenníka

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

25. 11. 2019

Dodatok k dohode o integračnom zámere KOnzumenta o využívaní služieb ÚPVS koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia

Dodatok k dohode o integračnom zámere

0,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

2. 12. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

843/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

2. 12. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

844/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

2. 12. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

845/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

2. 12. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

846/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

2. 12. 2019

Dohoda č. 19/46/010/18

19/46/010/18

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

6. 12. 2019

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 31.10.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 31.10.2018

7 632,53 EUR

HV Pumpy s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

10. 12. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

848/161/9Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

10. 12. 2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

849/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
AppStore Google Play V obraze