Obec Stráne pod Tatrami

O projekte / About the Project

English version

logologoznak
 

Názov projektu: Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami

Príjmateľ grantu: Obec Stráne pod Tatrami

Partneri projektu: Obec Rakúsy, Centrum voľného času Rakúsy č. 81, Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o. a nórsky partner Åpenhet by Funfact AS.

Cieľ projektu: Vybudovať nové multifunkčné zariadenie a vytvoriť sieť centier organizujúcich aktivity, ktoré umožnia zlepšiť prístup zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti.

Výška grantu: 951 977 EUR

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov

Popis projektu: Predmetom projektu je nasledovné:

1. Výstavba nového viacúčelového zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami. Súčasťou zariadenia bude telocvičňa, posilňovňa, počítačová učebňa s tvorivými dielňami, doučovacia trieda a miestnosť pre terénnu sociálnu prácu a karierové a pracovné poradenstvo. Multifunkčné zariadenie bude využívané 30 hodín týždenne na výučbu telesnej výchovy žiakov Základnej školy v Stránach pod Tatrami. Ďalších 42.5 hodín bude využívané na mimoškolské aktivity, ktoré budú podporené v rámci projektu. Pôjde o aktivity v oblasti zdravia, vzdelania a zamestnanosti. Očakáva sa, že priestory zariadenia budú čiastočne využívané na hospodársku činnosti na podporu dlhodobej udržateľnosti aktivít projektu. Priestory multifunkčného zariadenia budú prenajímané verejnosti alebo tretím osobám vo večerných hodinách a cez víkendy.

2. Vytvorenie štruktúry 6 centier, ktoré budú organizovať aktivity pre deti a mládež v cieľovej obci Stráne pod Tatrami, súčasne v susediacich obciach Ľubica a Rakúsy vzdialených 12 km. Všetky tri lokalikty sú identifikované v Atlase rómskych komunít 2019 a nachádzajú sa v okrese Kežmarok, ktorý je jedným z najmenej rozvinutých okresov Slovenska s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 24 rokov.
 
Do projektu bude zapojených 8 právnických osôb, vrátane Žiadateľa, nórskeho partnera a 6 právnických osôb zo Slovenska, ktoré budú implementovať aktivity v 4 cieľových oblastiach (zdravie, vzdelanie, zamestnanosť a bývanie) v rámci 6 centier, ktoré spolu tvoria multifunkčné centru. Každý z partnerov a spolupracujúcich inštitúcií, okrem Nórskeho partnera, prispeje priestormi, vybavením a kvalifikovaným personálom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi z marginalizovanej komunity. Nórsky partner, Åpenhet, pomôže zvýšiť povedomie a zvýšiť dosah projektových aktivít. Åpenhet bude zhromažďovať, spracúvať a rozširovať údaje a informácie na podporu cieľov a výstupov projektu.
 
Vybudovaním Multifunkčného zariadenia a vytvorením siete centier implementujúcich rôznorodé aktivity sa prispeje k zlepšeniu prístupu zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti. Prostredníctvom zvýšenia osvety a teoretických vedomostí v oblasti spoločenských aktivít pre túto cieľovú skupinu sa zvýši ich sociálna inklúzia a kvalita života. Realizáciou aktivít zameraných na zdravie, ochranu a budovanie rodín, vzdelávanie a bývanie sa obec stane príťažlivejšie pre návštevníkov, turistov, čo prispeje k jeho celkovému sociálno-ekonomickému rozvoju. Prostredníctvom aktivít Žiadateľa a partnerov projektu sa eliminujú negatívne vplyvy, posilní prevencia a zabezpečí rast v tvorbe zdravej spoločnosti so stálym ekonomickým zázemím a pestrou kultúrou spoločenského života.

Projekt "Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami" získal grant z Nórska v sume 809 180 EUR . Projekt je spolufinancovaný v sume 142 797 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych Grantov na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

Viac info o projekte

Projektová zmluva

Verejné obstarávanie

Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
AppStore Google Play V obraze