Obec Stráne pod Tatrami

Oznamy

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová voda

Dátum: 28. 2. 2024

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Voľby do Európskehoparlamentu 2024

Dátum: 13. 2. 2024

Všetky potrebné informácie týkajúce sa volieb do Európskeho parlamentu nájdete na nižšie priloženom linku:

Úroveň vytriedenia za rok 2023

Dátum: 6. 2. 2024

V prílohe sa nachádza Rozpis úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

Oznámenia o výberovom konaní

Dátum: 29. 1. 2024

Oznámenia o výberovom konaní sa nachádzajú v prílohe.

voľby prezidenta 2024

Dátum: 15. 1. 2024

Všetky potrebné informácie nájdete na nižšie priloženom linku.

Kalendáre zvozu odpadu 2024

Dátum: 28. 12. 2023

Kalendáre zvozu odpadu 2024

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Dátum: 13. 12. 2023

Oznámenie o vyhlásení výberového konania sa nachádza v prílohe.

Dotazník k Plánu hosp. a sociálneho rozvoja obce Stráne pod Tatrami

Dátum: 7. 12. 2023

V našej obci prebieha tvorba Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja („PHSR“). V záujme všetkých obyvateľov obce je, aby sa do tvorby tohto strategického rozvojového dokumentu zapojilo čo najviac občanov. Preto Vás prosíme o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor.

Voľné pracovné miesto ZŠ

Dátum: 28. 11. 2023

Voľné pracovné miesto ZŠ

Oznámenia o výberových konaniach

Dátum: 10. 11. 2023

Obec Stráne pod Tatrami vyhlasuje výberové konania na pracovné pozície uvedené v prílohách.

Oznámenie o orálnej vakcinácií líšok

Dátum: 22. 9. 2023

Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Voľné pracovné miesto

Dátum: 6. 9. 2023

Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka MŠ

Oznámenia o výberových konaniach

Dátum: 17. 8. 2023

Obec Stráne pod Tatrami vyhlasuje výberové konania na pracovné pozície uvedené v prílohách.

Výberové konanie- Miestna občianska a preventívna služba 1

Výberové konanie- Miestna občianska a preventívna služba

Dátum: 19. 7. 2023

Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Oznam 1

Oznam

Dátum: 14. 6. 2023

Oznamujeme verejnosti, že dňa 15.06.2023 bude Obecný úrad v Stráňach pod Tatrami z technických príčin zatvorený.

Voľby do NR SR

Dátum: 9. 6. 2023

Všetky potrebné informácie k Voľbám do NR SR konaných dňa 30.09.2023 sa nachádzajú v priloženom odkaze.

Výzva na voľby členov Rady školy

Dátum: 16. 3. 2023

Obec Stráne pod Tatrami zriaďovateľ Základnej školy s Materskou školou Stráne pod Tatrami vyhlasuje výzvu na voľby členov Rady školy

Úroveň vytriedenia za rok 2022

Dátum: 28. 2. 2023

Úroveň vytriedenia za rok 2022

Oznam

Dátum: 5. 12. 2022

Obec Stráne pod Tatrami v zastúpení Slavomírom Badžom oznamuje verejnosti, že dňa 06.12.2022 bude Obecný úrad z technických príčin zatvorený.

Referendum 2023

Dátum: 14. 11. 2022

Všetky potrebné informácie k Referendu, ktoré sa bude konať 21.januára 2023 nájdete na nižšie uvedenom linku:
Výsledky volieb do samosprávy obcí 2022 1

Výsledky volieb do samosprávy obcí 2022

Dátum: 30. 10. 2022

Výsledky volieb

Vývoz nebezpečného odpadu

Dátum: 13. 10. 2022

Obec Stráne pod Tatrami oznamuje občanom, že dňa 17.10.2022 sa uskutoční vývoz nebezpečného odpadu. Odpady je potrebné zhromaždiť do utorka pred obecný úrad.

Voľby do samosprávnych krajov a do samosrávy obcí

Dátum: 4. 10. 2022

Informácie k voľbám sú zverejnené na nižšie uvedenom linku:

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote 1

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

Dátum: 22. 9. 2022

Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohách .

Africký mor ošípanýh  1

Africký mor ošípanýh

Dátum: 23. 8. 2022

Informácie k africkému moru ošípaných

Vyhlásenie výberového konania 1

Vyhlásenie výberového konania

Dátum: 6. 6. 2022

Obec Stráne pod Tatrami vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Terénny sociálny pracovník. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 26/2022 Územného plánu mesta Kežmarok- Pradiareň, "nad cestou"

Dátum: 31. 5. 2022

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 26/2022 Územného plánu mesta Kežmarok- Pradiareň, "nad cestou". Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Výzva polície- nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov 1

Výzva polície- nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Dátum: 13. 4. 2022

Policajný zbor Slovenskej republiky upozorňuje obyvateľov, aby sa nestali obeťami podvodníkov a zlodejov. Viac informácií sa nachádza v prílohe.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 24. 3. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku VYHLASUJE ČAS NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Kežmarok od 14,00 hod dňa 24. marca 2022 až do odvolania.

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou 1

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou

Dátum: 23. 3. 2022

Obec Stráne pod Tatrami VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky základnej školy s materskou školou. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Výkaz o komunálnom odpade za rok 2021

Dátum: 23. 2. 2022

Zverejnenie výkazu o kom. odpade za rok 2021

Kalendáre zvozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci Stráne pod Tatrami

Dátum: 20. 1. 2022

V prílohe sa nachádzajú kalendáre zvozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci Stráne pod Tatrami na rok 2022.

Prerušenie dodávky elektrickej energie 1

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Dátum: 7. 1. 2022

Oznamujeme občanom, že dňa 01.02.2022 v čase od 09,00 hod do 11,30 hod je plánované prerušenie distribúcie elektriny. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Zmena cestovného poriadku 1

Zmena cestovného poriadku

Dátum: 20. 12. 2021

V prílohe sa nachádza aktuálny cestovný poriadok .

Africký mor ošípaných a diviakov 1

Africký mor ošípaných a diviakov

Dátum: 22. 10. 2021

V prílohe sa nachádzajú dôležité informácie o africkom more ošípaných a diviakov.

Oznam o výberovom konaní

Dátum: 5. 10. 2021

Výberové konanie na pozíciu terénny sociálny pracovník v obci Stráne pod Tatrami.Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Dátum: 13. 9. 2021

Obec Stráne pod Tatrami vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Terénny sociálny pracovník. Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Oznám o vyhlásení výberového konania 1

Oznám o vyhlásení výberového konania- TSP

Dátum: 5. 8. 2021

Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Oznam Východoslovenskej energetiky

Dátum: 15. 6. 2021

Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe

Oznámenie o možnosti zmeny územného plánu obce Stráne pod Tatrami

Dátum: 21. 5. 2021

Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Verejná vyhláška 1

Verejná vyhláška

Dátum: 26. 3. 2021

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu Pozemkového a lesného odboru Okresného 0radu Kežmarok č. OUKK-PLO-2021/001699-075 zo dňa 02.03.2021 - oznámenie verejnou vyhláškou. Bližšie informácie v prílohe.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 1

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Dátum: 16. 3. 2021

V prílohe sa nachádzajú informácie k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.

Rozhodnutie o nepovolení pozemkových úprav

Dátum: 10. 3. 2021

V prílohe sa nachádzajú bližšie informácie

Výzva na vykonanie výrubu/ okliesnenia stromov a iných porastov 1

Výzva na vykonanie výrubu/ okliesnenia stromov a iných porastov

Dátum: 1. 3. 2021

Spoločnosť VSD vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v k. ú. Stráne pod Tatrami, na ktorých sa nachádzajú el. vedenia VN vo vlastníctve spoločnosti VSD na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov /viď príloha/.

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová 1

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA - odpadová

Dátum: 25. 2. 2021

Vyhod. štandardov kvality dodávky pitnej vody ver. vod. a odvádzania odpad. vody ver. kanal. za rok 2020 v zmysle povinnosti regul. subjektu podľa §9 ods.4 Vyhlášky č.276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č.235/2016 Z.z.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 1

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Dátum: 22. 2. 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Verejná vyhláška 1

Verejná vyhláška

Dátum: 12. 1. 2021

Informácie sa nachádzajú v prílohe

Oznámenie o úprave kontaktu s verejnosťou 1

Oznámenie o úprave kontaktu s verejnosťou

Dátum: 7. 1. 2021

Oznamujeme občanom, že od 04.01.2021 od 7,00 hod až do odvolania bude Obecný úrad v Stráňach pod Tatrami a kancelárie Terénnej sociálnej práce v Stráňach pod Tatrami pre verejnosť zatvorené. Úrad bude pracovať v obmedzenom režime až do odvolania.

Kalendáre vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2021 1

Kalendáre vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu na rok 2021

Dátum: 7. 1. 2021

V prílohe sa nachádzajú kalendáre zvozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci Stráne pod Tatrami na rok 2021.

Koronavírus COVID -19 1

Koronavírus COVID -19

Dátum: 4. 1. 2021

Informácie o koronavíruse- priebežne aktualizované

Mobilné odberové miesto

Mobilné odberové miesto

Dátum: 19. 11. 2020

V prílohe sa nachádza informácia o mobilnom odberovom mieste v okrese Kežmarok.

Oznam verejnosti

Dátum: 13. 11. 2020

Informácia v prílohe.

Oznam  1

Oznam

Dátum: 26. 10. 2020

Oznamujeme občanom a širokej verejnosti, že Obecný úrad v Stráňach pod Tatrami bude od 26.10.2020 až do odvolania pre verejnosť zatvorený. Bližšie informácie v prílohe.

Registrácia chovu ošípaných alebo tzv. PRASACIA AMNESTIA 1

Registrácia chovu ošípaných alebo tzv. PRASACIA AMNESTIA

Dátum: 16. 10. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa žiada miestnych chovateľov o registráciu ošípaných.

Občanov, ktorí nemajú chovy ošípaných registrované vyzývame na vykonanie registrácie chovu v termíne do 23. 10. 2020 (piatok), registrácia je bezplatná:

- chovateľ vyplní tlačivo
- vyplní všetky náležitosti podľa návodu na vyplnenie
- vyplnené tlačivo zašle doporučene do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat
- bez vyplnenia povinných polí v registračnom tlačive, nebude žiadosť spracovaná
-CEHZ pridelí a zašle chovateľovi registračné číslo chovu
- pridelené registračné číslo chovu bude chovateľ používať pri každom nákupe ošípanej na domácu spotrebu a pri hlásení domácej zabíjačky na príslušnú RVPS.

Oznam o vylúčení verejnosti 2

Oznam o vylúčení verejnosti

Dátum: 13. 10. 2020

V prílohe sa nachádza oznam o vylúčení verejnosti

Zmena e-mailovej adresy obce 1

Zmena e-mailovej adresy obce

Dátum: 7. 10. 2020

Oznamujeme občanom a verejnosti, že obec Stráne pod Tatrami má novú mailovú adresu, ktorá je: obec@stranepodtatrami.sk.

Sčítanie domov a bytov  1

Sčítanie domov a bytov

Dátum: 25. 9. 2020

Informácia sa nachádza v prílohe

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá 1

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre spádovú oblasť mesta Spišská Belá

Dátum: 18. 9. 2020

Zámerom projektu vypracovanie a následná implementácia regionálnej nízkouhlíkovej stratégie.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 1

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Dátum: 27. 5. 2020

Obecné zastupiteľstvo v Stráňach pod Tatrami
vyhlasuje
v zmysle §18a) ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň voľby hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami

Oznam o úradných hodinách

Dátum: 1. 4. 2020

Úradné hodiny platné od 01.04.2020 na ÚPSVaR Kežmarok

Zmena úradných hodín 1

Zmena úradných hodín

Dátum: 26. 3. 2020

Obec Stráne pod Tatrami v súvislosti so zamedzením šírenia koronavírusu COVID- 19 a na základe uznesenia SR č. 11/2020 zo dňa 11.03.2020 oznamuje občanom zmenu úradných hodín určených pre verejnosť. Žiadame o dodržiavanie určených úradných hodín. Do budovy Obecného úradu vstupovať len s ochranným rúškom alebo inou ochranou tváre.

 Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 24. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami

Dátum: 20. 12. 2019

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Stráne pod Tatrami

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

Dátum: 4. 12. 2019

Územný plán PSK je zverejnený na :


Oznam 1

Oznam

Dátum: 2. 8. 2019

Oznámenie o strategickom dokumente ÚP obce Stráne pod Tatrami

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
AppStore Google Play V obraze