Obec Stráne pod Tatrami

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
27. 4. 2020

O2020/26

Objednávame si u Vás opravu miestneho rozhlasu

450,00 EUR

Marián Miklas EL - Mik, Lipová 1293/13, 059 01 Spišská Belá

Obec Stráne pod Tatrami

27. 4. 2020

O2020/27

Objednávame si u Vás rekonštrukciu elektroinštalácie v kultúrnom dome

4 000,00 EUR

Marián Miklas EL - Mik, Lipová 1293/13, 059 01 Spišská Belá

Obec Stráne pod Tatrami

30. 4. 2020

O2020/28

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce a textilnú výrobu v mesiaci apríl 2020

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

29. 5. 2020

O2020/29

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce, poskytovanie služieb v poľnohosp. a zá

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

19. 6. 2020

O2020/30

Objednávame si u Vás kamenivo 32-63

450,00 EUR

GP - TRANS spol. s. r. o. PLAVNICA, 22, 065 45 Plavnica

Obec Stráne pod Tatrami

26. 6. 2020

O2020/31

Objednávame si u Vás spracovanie projektovej dokumentácie, pre vydanie stavebného povolenia a realiz

3 600,00 EUR

Ing. Alžbeta Volařiková - GASCENTRUM, zIMNá 109, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

26. 6. 2020

O2020/32

Objednávame si u Vás lešenie podľa ponukového listu číslo 202004.

4 996,66 EUR

KOSMO spol. s.r.o., 810 00 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

26. 6. 2020

O2020/33

Objednávame si u Vás kontajner 1100l typ 1132atyp, počet: 10ks podľa cenovej ponuky - 1029/20

4 000,00 EUR

Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Stráne pod Tatrami

10. 7. 2020

O2020/34

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce, poskytovanie služieb v poľnohosp. a zá

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

17. 7. 2020

O2020/35

Objednávame si dodávku verejného obstarávania zákazky:Vypracovanie PD pre projekt:"Vodozádržné opatr

800,00 EUR

WORX + spol. s r. o., Pražská 8, 040 01 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

17. 8. 2020

O2020/36

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce, poskytovanie služieb v poľnohosp. a zá

10 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

17. 8. 2020

O2020/37

Objednávame si dodávku verejného obstarávania zákazky:Vypracovanie PD pre projekt:"Viacúčelové zaria

800,00 EUR

STUDNICA, n. o., Košická 56, 810 00 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

4. 9. 2020

O2020/38

Objednávame si u Vás opravu miestnej komunikacie

4 500,00 EUR

COLAS Slovakia, a. s., Priemyselná 6, 040 01 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

4. 9. 2020

O2020/39

Objednávame si u Vás čistenie odvodňovacieho kanála

500,00 EUR

Jakub Gallik, 151, 059 76 Rakúsy

Obec Stráne pod Tatrami

4. 9. 2020

O2020/40

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace práce, poskytovanie služieb v poľnohosp. a zá

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

4. 9. 2020

O2020/41

Objednávame si u Vás osadenie parapiet a natretie dreveného podbitia na obecných nájomných bytových

3 200,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

O2020/42

Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z.

500,00 EUR

ORIM - TENDER, s. r. o., Ružová 25, 083 01 Sabinov

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

O2020/43

Objednávame si u Vás zhotovenie plynového rozvodu v KD

5 000,00 EUR

S- MONT, s.r.o, Nobelova 34, 83102 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

11. 9. 2020

O2020/44

Na základe cenovej ponuky č. 20/91/MPŽA zo dňa 23.7.2020 si u Vás objednávame likvidáciu nelegálnej

20 000,00 EUR

Marius Pedersen, a. s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Obec Stráne pod Tatrami

30. 9. 2020

O2020/45

Objednávame si u Vás: Spracovanie žiadosti o NFP na projekt:Vysporiadanie pozemkov v osade Stráne po

973,00 EUR

Ing. Igor FIRMENT, Vansovej 1821/44, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

30. 9. 2020

O2020/46

Objednávame si u Vás zhotovenie projektovej dokumentácie na predplatenú elektrinu

2 500,00 EUR

Elektro-projekt, Starý trh 24, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

30. 9. 2020

O2020/47

Objednávame si u Vás preškolenie uchádzačov o zamestnanie o ochrane pred požiarmi a BOZP -§52a

120,00 EUR

Ing. Peter Smejkal. Tatrahasil, Letná 23, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

13. 10. 2020

O2020/48

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace a stolárske práce, poskytovanie služieb v poľ

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

16. 10. 2020

O2020/49

Objednávame si u Vás opravu rozvodnej skrine na ČOV Stráne pod Tatrami

700,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Stráne pod Tatrami

6. 11. 2020

O2020/50

Objednávame si u Vás prípravné, dokončovacie, čistiace a stolárske práce, poskytovanie služieb v poľ

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 55

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
AppStore Google Play V obraze