Obec Stráne pod Tatrami

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15. 1. 2019

O2019/1

Objednávme si u Vás celoročné pretláčanie verejnej kanalizácie.

3 000,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

29. 1. 2019

O2019/2

Objednávme si u Vás revíziu plynového zariadenia základnej školy

1 500,00 EUR

Jaroslav Krajniak SEGAS, 5, 059 11 Hozelec

Obec Stráne pod Tatrami

29. 1. 2019

O2019/3

Objednávme si u Vás revíziu kotla na SOH

200,00 EUR

Jaroslav Krajniak SEGAS, 5, 059 11 Hozelec

Obec Stráne pod Tatrami

29. 1. 2019

O2019/4

Objednávame si u Vás opravu ČOV Stráne pod Tatrami

570,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Stráne pod Tatrami

15. 2. 2019

O2019/5

Objednávame si u Vás dodanie a montáž vchodových dverí 1 ks na stredisku osobnej hygieny.

900,00 EUR

Tibor Friedman, Dr.Alexandra 4, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

15. 2. 2019

O2019/6

Objednávame si u Vás kovanie na vchodové dvere na obecnom úrade

150,00 EUR

Tibor Friedman, Dr.Alexandra 4, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

15. 2. 2019

O2019/7

Objednávame si u Vás vypracovanie plánu obnovy.

120,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Stráne pod Tatrami

15. 2. 2019

O2019/8

Objednávame si u Vás revíziu komínov na ZŠ

60,00 EUR

KOMINÁR-JANÍK-POPRAD, s. r. o., Gattingerova 4631/3, 058 01 Poprad - Spišská Sobota

Obec Stráne pod Tatrami

15. 2. 2019

O2019/9

Objednávame si u Vás dodanie kancelárskych stolov, pultov, parapetných dosiek, zárubni.

4 950,00 EUR

S- MONT, s.r.o, Nobelova 34, 83102 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

15. 2. 2019

O2019/10

Objednávame si u Vás dodanie kancelárskych stoličiek 4 ks.

900,00 EUR

S- MONT, s.r.o, Nobelova 34, 83102 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

19. 2. 2019

O2019/11

Objednávame si u Vás grilovacie zariadenie

700,00 EUR

Slavomír Blaňár, 73, 059 60 Tatranská Lomnica

Obec Stráne pod Tatrami

5. 3. 2019

O2019/12

Objednávame si u Vás dodanie a montáž žalúzií do strediska osobnej hygieny.

170,00 EUR

Tibor Friedman, Dr.Alexandra 4, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

5. 3. 2019

O2019/13

Objednávame si u Vás vypracovanie súťažných podkladov v súlade s §117 zákona č. 343/2015 Z. z. a vyp

600,00 EUR

Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM, Ružová 128/25, 083 01 Sabinov

Obec Stráne pod Tatrami

5. 3. 2019

O2019/14

Objednávme si u Vás revíziu plynového zariadenia na obecnom úrade v Stráňach pod Tatrami.

1 000,00 EUR

Jaroslav Krajniak SEGAS, 5, 059 11 Hozelec

Obec Stráne pod Tatrami

20. 3. 2019

O2019/15

Objednávame si u Vás fekálne vozidlo.

300,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Stráne pod Tatrami

20. 3. 2019

O2019/16

Objednávame si u Vás deratizáciu a dezinsekciu v nájomných bytoch v rómskej osade.

4 900,00 EUR

JOZEF HRIVA, 4, 059 84 Vyšné Hágy

Obec Stráne pod Tatrami

17. 4. 2019

O2019/17

Objednávame si u Vás čerpadlo. Typ: AMAREX NF 65-220/014 ULG-155.

2 200,00 EUR

Elton Poprad .s.r.o, Hlavná 3544/78, 059 51 Poprad Matejovce

Obec Stráne pod Tatrami

17. 4. 2019

O2019/18

Objednávame si u Vás výmenu vodiacich tyčí na čarpadlách a dodávku a montáž prevzdušňovacích element

3 520,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Stráne pod Tatrami

5. 6. 2019

O2019/19

Objednávame si u Vás montáž uzatváracej armatúry na vodojeme v Stráňach pod Tatrami.

500,00 EUR

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

2. 7. 2019

O2019/23

Objednávame si u Vás stavebné, pripravné a upratovacie práce v mesiaci jún.

4 200,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

5. 6. 2019

O2019/20

Objednávame si u Vás dodanie prírobových spojov na vodojeme

800,00 EUR

S- MONT, s.r.o, Nobelova 34, 83102 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

5. 6. 2019

O2019/21

Objednávame si u Vás dodanie a montáž regulačných hlavíc a kominových rúr.

400,00 EUR

S- MONT, s.r.o, Nobelova 34, 83102 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

5. 6. 2019

O2019/22

Objednávame si u Vás dodanie a montáž vodovodných šacht na ČOV

1 500,00 EUR

S- MONT, s.r.o, Nobelova 34, 83102 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

2. 7. 2019

O2019/24

Objednávame si u Vás zabezpečenie zneškodnenia KO na skládke Úsvit počas mesiacov júl a august/2019

4 950,00 EUR

Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., 189, 059 73 Žakovce

Obec Stráne pod Tatrami

2. 7. 2019

O2019/25

Objednávamer si u Vás montáž biojlera na ČOV.

300,00 EUR

S- MONT, s.r.o, Nobelova 34, 83102 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

18. 7. 2019

O2019/26

Objednávame si u Vás výkopové práce v mesiaci júl 2019.

4 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

18. 7. 2019

O2019/27

Objednávame si u Vás zemné práce v mesiaci júl 2019.

4 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

18. 7. 2019

O2019/28

Objednávame si u Vás skácie hrady.

450,00 EUR

Miroslav Babič Dami, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

23. 8. 2019

O2019/29

Objednávame si u Vás dodávku a montáž bojlera v ZŠ

700,00 EUR

S- MONT, s.r.o, Nobelova 34, 83102 Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

23. 8. 2019

O2019/30

Objednávame si u Vás organizáciu športového dňa

3 000,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

23. 8. 2019

O2019/31

Objednávame si u Vás podbitie stechy a úpravu štítu strechy z čelného pohľadu budovy Základnej školy

4 500,00 EUR

MILEO, s.r.o, Pod lesom 7, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

23. 8. 2019

O2019/32

Objednávame si u Vás dodávku a montáž vodovodných šácht

20 000,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

5. 9. 2019

O2019/33

Objednávame si u Vás výkopové, stavebné, prípravné práce v mesiaci august.

9 500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

5. 9. 2019

O2019/34

Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu

480,00 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov

Obec Stráne pod Tatrami

5. 9. 2019

O2019/35

Objednávame si u Vás opravu podláh a stien v ZŠ s MŠ - rómska osada

1 500,00 EUR

Stolárstvo Bujňák, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

5. 9. 2019

O2019/36

Objednávame si u Vás: Spracovanie jednostupňovej projektovej dokumentáciu pre stavebné povolenie a r

4 900,00 EUR

SAPAN s. r. o., Za vodou 1389/13, 064 01 Stará Ľubovňa

Obec Stráne pod Tatrami

6. 9. 2019

O2019/37

Objednávame si u Vás opravu kontajnerov.

600,00 EUR

Stolárstvo Bujňák, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

13. 9. 2019

O2019/38

Objednávme si u Vás revíziu plynového zariadenia objektu strediska osobnej hygieny

500,00 EUR

Jaroslav Krajniak SEGAS, 5, 059 11 Hozelec

Obec Stráne pod Tatrami

20. 9. 2019

O2019/39

Objednávame si u Vás výkopové a zasypávacie práce na uzemnenie bleskozvodu v okolí budovy ZŠ s MŠ S

500,00 EUR

Eduard Badžo, 52, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

26. 9. 2019

O2019/40

Objednávame si u Vás odchyt túlavých, zabehnutých a prevzatiu nechcených zvierat (psov)

4 000,00 EUR

TD, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

26. 9. 2019

O2019/41

Objednávame si u Vás bleskozvod v ZŠ s MŠ v RO

4 500,00 EUR

Marián Miklas EL - Mik, Lipová 1293/13, 059 01 Spišská Belá

Obec Stráne pod Tatrami

4. 10. 2019

O2019/42

Objednávame si u Vás výkopové, stavebné, dokončovacie, čistiace a upratovacie služby a skužby v záhr

4 600,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

11. 10. 2019

O2019/43

Objednávame si u Vás upratovacie služby v mesiaci október

500,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

25. 10. 2019

O2019/44

Objednávame si u Vás výkopové, stavebné, dokončovacie, čistiace a upratovacie služby a skužby v záhr

6 000,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

31. 10. 2019

O2019/45

Objednávame si u Vás oboznámovanie zamestnancov o BOZP a PO.

1 000,00 EUR

Tibor Friedman, Dr.Alexandra 4, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

9. 12. 2019

O2019/46

Objednávame si u Vás prípravné, stavebné, dokončovacie, čistiace a upratovacie služby za mesiac nove

4 000,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

9. 12. 2019

O2019/47

Objednávame si u Vás zhotovenie prístreška na separovaný odpad pri Základnej škole RO.

2 850,00 EUR

Jozef Mazurek Zámočníctvo, Lanškrounska 18, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

9. 12. 2019

O2019/48

Objednávame si u Vás zhotovenie prístreška nad schodište pri SOH a zábradlie

2 500,00 EUR

Jozef Mazurek Zámočníctvo, Lanškrounska 18, 060 01 Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

9. 12. 2019

O2019/49

Objednávame si u Vás materiál

900,00 EUR

HV Pumpy s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

9. 12. 2019

O2019/50

Objednávame si u Vás rekonštrukciu priestorov kultúrneho domu v obci Stráne pod Tatrami.

28 000,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

20. 12. 2019

O2019/51

IObjednávame si u Vás revíziu EPS a HSP v ZŠ v rómskej osade.

720,00 EUR

TRANS-MONT, s.r.o. Prešov

Obec Stráne pod Tatrami

13. 1. 2020

O2019/52

Objednávame si u Vás výkopové, stavebné, dokončovacie, čistiace a upratovacie služby a skužby v záhr

5 000,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
AppStore Google Play V obraze