Obec Stráne pod Tatrami

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 12. 2018

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-095

1

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

6. 6. 2018

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

1000450418

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Distribúcia SPP, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

4. 9. 2018

Zmluva o dielo

101/18/044

80 220,00 EUR

CESTY SK s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

8. 10. 2018

Zmluva o dielo

102/18/063

46 911,19 EUR

CESTY SK s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

25. 1. 2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanias odpadmi s obalovjavascript:void(0)

107/2018

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

NOWAS s.r.o

18. 6. 2018

Dohoda 18/46/054/65

18/46/054/65

3 886,56 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

10. 10. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000042215U

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice

10. 10. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000042215U

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

VSD východoslovenská distribučná, 040 01 Košice

7. 12. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS00000752394N

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

7. 12. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS00000752396J

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

7. 12. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS00000752397H

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

7. 12. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS00000752398F

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

7. 12. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS00000757605B

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

7. 12. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000648698N

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

29. 11. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS0000648885O

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

7. 12. 2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS0000752395L

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

6. 11. 2018

Zmluva o združenej dodávke plynu

3521107

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Stredoslovenská energetika, a.s.

31. 5. 2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190039777

162,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovňa, 04001 Košice

4. 9. 2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190042469

39,84 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovňa, 04001 Košice

14. 9. 2018

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program

59987/2018

v súlade s príslušnými normami stanovenými Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvojom vidieka SR

Obec Stráne pod Tatrami

Tatranská mliekareň a. s., Nad traťou 26, 060 01 Kežmarok

21. 2. 2018

Dodatok č. 8

Dodatok . 8

165,97 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

20. 2. 2018

Dodatok č. 01

Dodatok č. 01

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

20. 2. 2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/46/012/18

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

14. 9. 2018

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Základná organizácia- Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici

Obec Stráne pod Tatrami

20. 2. 2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 25/§50j/NS/2017- NP PZ VAOTP-3

Dodatok č. 1 k Dohode č. 25/§50j/NS/2017- NP PZ VA

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

13. 9. 2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o stavebnom diele č. 19/008 zo dňa 13.10.2008

Dodatok č. 3

116 649,56 EUR

ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

12. 11. 2018

Dodatok č. 4 k Zmluve o stavebnom diele č. 19//2008 zo dňa 13.10.2008

Dodatok č. 4

116 400,00 EUR

ARPROG akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3, 058 01 Poprad

Obec Stráne pod Tatrami

18. 10. 2018

Dodatok k zmluve o dielo o dňa 13.09.2018

Dodatok k zmluve

431,68 EUR

INŠTALA NOVA, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

11. 7. 2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

399,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Slovak Telekom a.s.

26. 3. 2018

Dohoda 18/46/50J/5

Dohoda 18/46/50J/5

11 193,12 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

ÚPSVR Kežmarok

20. 2. 2018

Dohoda 18/46/52A4

Dohoda 18/46/52A4

2 400,96 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

1. 1. 2018

Dohoda č. 17/46/012/11

Dohoda č. 17/46/010/11

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

31. 5. 2018

Dohoda o poskytnutífinančného príspevku na podporu vytvárania prac. miest § 54

Dohoda o poskytnutífinančného príspevku na podporu

54 411,00 EUR päťdesiatštyritisícštyristojedenásť eur 84/100

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

31. 5. 2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti § 52

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivač

12 030,00 EUR dvanásťtisíctridsať eur

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

30. 11. 2018

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávaniav centre voľného času

Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania

370,36 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Centrum voľného času

6. 6. 2018

Kolektívna zmluva na rok 2018

Kolektívna zmluva na rok 2018

0,00 EUR

Základná organizácia- Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici

Obec Stráne pod Tatrami

14. 9. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 275,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

VŽŠ KEŽMAROK, s. r. o., Stráne pod Tatrami 37, 059 76 Stráne pod Tatrami

23. 10. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

102 800,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

21. 12. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

14 388,00 EUR

Marián Miklas EL - Mik, Lipová 1293/13, 059 01 Spišská Belá

Obec Stráne pod Tatrami

6. 8. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Zuzana Oračková

Obec Stráne pod Tatrami

6. 8. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Eva Bačová

Obec Stráne pod Tatrami

17. 8. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Blanka Oračková

Obec Stráne pod Tatrami

19. 9. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Bohuš Horváth

Obec Stráne pod Tatrami

19. 9. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Július Oračko

Obec Stráne pod Tatrami

6. 11. 2018

Zmluva č. PHZ- OPK1-2018-002283 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PHZ-OPK1-2018-002283

30 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

19. 3. 2018

Poistná zmluva 1048044460

Poistná zmluva 1048044460

106,65 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovňa, 04001 Košice

27. 12. 2018

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

podľa platného cenníka

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

27. 12. 2018

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

podľa platného cenníka

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

27. 12. 2018

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

podľa platného cenníka

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

27. 12. 2018

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

podľa platného cenníka

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

27. 12. 2018

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

podľa platného cenníka

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

27. 12. 2018

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

podľa platného cenníka

Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 21, 042 91 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

7. 6. 2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768-095

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

19. 9. 2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/001456-002

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

4. 9. 2018

Zakladateľská listina

Zakladateľská listina

5 000,00 EUR

Stráne Invest RSP, s. r. o., 2, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

10. 4. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva 38 069

3 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové

10. 4. 2018

Zmluva 441 9010998

Zmluva 441 9010998

1 063,88 EUR

Komunálna poisťovňa, 04001 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

21. 2. 2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Zmluva 5190039678

53,12 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovňa, 04001 Košice

5. 10. 2018

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej as

1 950,00 EUR

TD, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

18. 10. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 236,34 EUR

INŠTALA NOVA, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

12. 11. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

61 327,34 EUR

HV Pumpy s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

3. 1. 2018

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Zmluva o nájme

95,00 EUR

VŽŠ Kežmarok, s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19. 12. 2018

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

70 € paušál+ 25 € za každú začatú motohodinu

VŽŠ KEŽMAROK, s. r. o., Stráne pod Tatrami 37, 059 76 Stráne pod Tatrami

Obec Stráne pod Tatrami

8. 1. 2018

Zmluva o nájme nebytových proestorov

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

510,00 EUR

NOVA TRAINING, s.ro.

Obec Stráne pod Tatrami

27. 9. 2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

204,00 EUR

NOVA TRAINING, s.ro.

Obec Stráne pod Tatrami

1. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorskych Služieb

Zmluva o poskyktovaní audítorskych služieb

2 880,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ing. Daniela Dudová, Levočská 212, 058 01 Poprad

1. 10. 2018

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Zmluva o poskyktovaní audítorskych služieb

1 440,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ing. Daniela Dudová, Levočská 212, 058 01 Poprad

31. 5. 2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

250,00 EUR dvestopäťdesiat

JUDr. Rastislav Stašák

Obec Stráne pod Tatrami

6. 11. 2018

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

200,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ladislav Pompa

18. 6. 2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2018A16809-1

99,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
AppStore Google Play V obraze