Obec Stráne pod Tatrami

O projekte/About the projekt

O projekte

                                                                                                                                                               

English version                                                                                                               

                                                                                                                          

Názov projektu: Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami                                                                                                                         

Prijímateľ grantu: Obec Stráne pod Tatrami                                                                                                                      

Partneri projektu: Obec Rakúsy, Centrum voľného času Rakúsy č. 81, Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o. a nórsky partner Åpenhet by Funfact AS.                                                                                                                  

Cieľ projektu: Vybudovať nové multifunkčné zariadenie a vytvoriť sieť centier organizujúcich aktivity, ktoré umožnia zlepšiť prístup zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti.                                                                                                                       

Výška grantu: 951 977 EUR                                                                                                              

Dĺžka realizácie projektu: 24 mesiacov                                                                                                              

"Popis projektu: Predmetom projektu je nasledovné:

1. Výstavba nového viacúčelového zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami. Súčasťou zariadenia bude telocvičňa, posilňovňa, počítačová učebňa s tvorivými dielňami, doučovacia trieda a miestnosť pre terénnu sociálnu prácu a karierové a pracovné poradenstvo. Multifunkčné zariadenie bude využívané 30 hodín týždenne na výučbu telesnej výchovy žiakov Základnej školy v Stránach pod Tatrami. Ďalších 42.5 hodín bude využívané na mimoškolské aktivity, ktoré budú podporené v rámci projektu. Pôjde o aktivity v oblasti zdravia, vzdelania a zamestnanosti. Očakáva sa, že priestory zariadenia budú čiastočne využívané na hospodársku činnosti na podporu dlhodobej udržateľnosti aktivít projektu. Priestory multifunkčného zariadenia budú prenajímané verejnosti alebo tretím osobám vo večerných hodinách a cez víkendy.

2. Vytvorenie štruktúry 6 centier, ktoré budú organizovať aktivity pre deti a mládež v cieľovej obci Stráne pod Tatrami, súčasne v susediacich obciach Ľubica a Rakúsy vzdialených 12 km. Všetky tri lokalikty sú identifikované v Atlase rómskych komunít 2019 a nachádzajú sa v okrese Kežmarok, ktorý je jedným z najmenej rozvinutých okresov Slovenska s vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 24 rokov.

Do projektu bude zapojených 8 právnických osôb, vrátane Žiadateľa, nórskeho partnera a 6 právnických osôb zo Slovenska, ktoré budú implementovať aktivity v 4 cieľových oblastiach (zdravie, vzdelanie, zamestnanosť a bývanie) v rámci 6 centier, ktoré spolu tvoria multifunkčné centru. Každý z partnerov a spolupracujúcich inštitúcií, okrem Nórskeho partnera, prispeje priestormi, vybavením a kvalifikovaným personálom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prácou s deťmi z marginalizovanej komunity. Nórsky partner, Åpenhet, pomôže zvýšiť povedomie a zvýšiť dosah projektových aktivít. Åpenhet bude zhromažďovať, spracúvať a rozširovať údaje a informácie na podporu cieľov a výstupov projektu.

Vybudovaním Multifunkčného zariadenia a vytvorením siete centier implementujúcich rôznorodé aktivity sa prispeje k zlepšeniu prístupu zraniteľných detí a mládeže zo znevýhodnených oblastí k širšiemu okruhu mimoškolských činností s cieľom zlepšiť ich osobný rozvoj a poskytnúť im zručnosti zvyšujúce ich šance uspieť v spoločnosti. Prostredníctvom zvýšenia osvety a teoretických vedomostí v oblasti spoločenských aktivít pre túto cieľovú skupinu sa zvýši ich sociálna inklúzia a kvalita života. Realizáciou aktivít zameraných na zdravie, ochranu a budovanie rodín, vzdelávanie a bývanie sa obec stane príťažlivejšie pre návštevníkov, turistov, čo prispeje k jeho celkovému sociálno-ekonomickému rozvoju. Prostredníctvom aktivít Žiadateľa a partnerov projektu sa eliminujú negatívne vplyvy, posilní prevencia a zabezpečí rast v tvorbe zdravej spoločnosti so stálym ekonomickým zázemím a pestrou kultúrou spoločenského života."                                                                                                                           

                                                                                                                         

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.                                                                                                                     

             
           
                 
                 
               
                 
   
           
 
 
               
             
 
                 
 

Výstavba multifunkčného zariadenia pre deti a mládež v obci Stráne pod Tatrami

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
AppStore Google Play V obraze