Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Koncept územného plánu variant č. 1 Stiahnuté: 69x | 15.08.2019

Koncept územného plánu variant č. 2 Stiahnuté: 82x | 15.08.2019

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu – Územný plán obce Stráne pod Tatrami Stiahnuté: 36x | 14.11.2019

Správa SEA Stiahnuté: 13x | 11.12.2019

Grafická príloha SEA Stiahnuté: 13x | 11.12.2019

O Z N Á M E N I E pre verejnosť o prerokovaní Návrhu ÚPN – O Stráne pod Tatrami Stiahnuté: 12x | 29.01.2020

1_Širšie vzťahy Stiahnuté: 13x | 29.01.2020

2_ Komplex Stiahnuté: 27x | 29.01.2020

3_Energetika Stiahnuté: 14x | 29.01.2020

4_Voda Stiahnuté: 12x | 29.01.2020

5_PPF Stiahnuté: 11x | 29.01.2020

6_Ochrana Stiahnuté: 10x | 29.01.2020

Návrh záväznej časti územného plánu obce Stráne pod Tatrami Stiahnuté: 22x | 29.01.2020

Textová časť ÚPN- O Stráne pod tatrami návrh Stiahnuté: 25x | 29.01.2020

Stránka

A picture