Obec Stráne pod Tatrami

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2015

Dátum zvesenia: 3. 12. 2015 Zodpovedá: Zuzana Pitoňáková
AppStore Google Play V obraze