Obec Stráne pod Tatrami

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE č. 01/2019 O zeleni a ochrane drevín na území obce Stráne pod Tatrami

O zeleni a ochrane drevín na území obce Stráne pod Tatrami
Dátum zvesenia: 21. 11. 2019 Zodpovedá: Ing. Ružena Wildnerová
AppStore Google Play V obraze