Obec Stráne pod Tatrami

Všeobecné záväzné nariadenie 03/2011

Registratúrna značka:

Zodpovedá: Zuzana Pitoňáková
AppStore Google Play V obraze