Obec Stráne pod Tatrami

Všeobecné záväzné nariadenie 02/2012

Registratúrna značka:

Zodpovedá: Zuzana Pitoňáková
AppStore Google Play V obraze