Obec Stráne pod Tatrami

Návrh VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stráne pod Tatramí

Dátum zvesenia: 5. 2. 2017 Zodpovedá: Zuzana Pitoňáková
AppStore Google Play V obraze