Obec Stráne pod Tatrami

Návrh dodatku č. 1

Návrh dodatku č. 1 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
Dátum zvesenia: 2. 3. 2019
AppStore Google Play V obraze