Obec Stráne pod Tatrami

Dodatok č. 1 k VZN 03/2017

Registratúrna značka: Schválené Uznesením OcZ 5/2017 9.2.2017

o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne pod Tatrami: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami 2, 05976 Stráne pod Tatrami, IČO: 42231141 zriadené zriaďovateľom: Mgr. Beáta Breuerová, Pod Traťou 961/5, 060 01 Kežmarok, zaradené do siete kôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dátum zvesenia: 25. 2. 2017 Zodpovedá: Zuzana Pitoňáková
AppStore Google Play V obraze