Obec Stráne pod Tatrami

Úradná tabuľa

Všeobecné záväzné nariadenia obce

Dodatok č. 3

Všeobecne záväzného nariadenia
obce Stráne pod Tatrami č. 1/2018

o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 25. 11. 2021 Dátum zvesenia: 11. 12. 2021
Dodatok č. 5

Všeobecne záväzného nariadenia
obce Stráne pod Tatrami č. 3/2016
schválené Uznesením obecného zastupiteľstva č. 85/2016 zo dňa 16.12.2016

o financovaní súkromného centra špeciálno- pedagogického poradenstva na území obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 25. 11. 2021 Dátum zvesenia: 11. 12. 2021
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE

č. 01/2021

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 23. 11. 2021 Dátum zvesenia: 9. 12. 2021
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
OBCE STRÁNE POD TATRAMI
Vyvesené: 23. 11. 2021 Dátum zvesenia: 9. 12. 2021
O zeleni a ochrane drevín na území obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 5. 11. 2019 Dátum zvesenia: 21. 11. 2019
Zásady odmeňovania poslancov Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 4. 7. 2019 Dátum zvesenia: 5. 7. 2022
Zásady podávania podnetov Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 4. 7. 2019 Dátum zvesenia: 5. 7. 2022
Zásady poskytovania služieb obcou Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli
Vyvesené: 4. 7. 2019 Dátum zvesenia: 5. 7. 2022
Návrh dodatku č. 1 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 14. 2. 2019 Dátum zvesenia: 2. 3. 2019
Vyvesené: 5. 11. 2018 Dátum zvesenia: 21. 11. 2018
Vyvesené: 19. 9. 2018 Dátum zvesenia: 5. 10. 2018
Návrh dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov
Vyvesené: 17. 3. 2017 Dátum zvesenia: 2. 4. 2017
o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne pod Tatrami: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami 2, 05976 Stráne pod Tatrami, IČO: 42231141 zriadené zriaďovateľom: Mgr. Beáta Breuerová, Pod Traťou 961/5, 060 01 Kežmarok, zaradené do siete kôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vyvesené: 9. 2. 2017 Dátum zvesenia: 25. 2. 2017
o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 1. 12. 2016 Dátum zvesenia: 17. 12. 2016
o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne pod Tatrami: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami 2, 05976 Stráne pod Tatrami, IČO: 42231141 zriadené zriaďovateľom: Mgr. Beáta Breuerová, Pod Traťou 961/5, 060 01 Kežmarok, zaradené do siete kôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vyvesené: 1. 12. 2016 Dátum zvesenia: 17. 12. 2016
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 1. 12. 2016 Dátum zvesenia: 17. 12. 2016
Vyvesené: 1. 12. 2016 Dátum zvesenia: 17. 12. 2016
Vyvesené: 1. 1. 2016 Dátum zvesenia: 1. 1. 2016
Vyvesené: 1. 1. 2016 Dátum zvesenia: 1. 1. 2016
Vyvesené: 3. 12. 2015 Dátum zvesenia: 3. 12. 2015
Vyvesené: 1. 3. 2015

Záverečný účet a výročné správy

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom
AppStore Google Play V obraze