Obec Stráne pod Tatrami

Úradná tabuľa

O zeleni a ochrane drevín na území obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 5. 11. 2019 Dátum zvesenia: 21. 11. 2019
Návrh dodatku č. 1 o určení výšky dotácie na prevádzku, mzdy a správu objektov Materskej školy so sídlom na území obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 14. 2. 2019 Dátum zvesenia: 2. 3. 2019
Vyvesené: 5. 11. 2018 Dátum zvesenia: 21. 11. 2018
Vyvesené: 19. 9. 2018 Dátum zvesenia: 5. 10. 2018
Návrh dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov
Vyvesené: 17. 3. 2017 Dátum zvesenia: 2. 4. 2017
o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne pod Tatrami: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami 2, 05976 Stráne pod Tatrami, IČO: 42231141 zriadené zriaďovateľom: Mgr. Beáta Breuerová, Pod Traťou 961/5, 060 01 Kežmarok, zaradené do siete kôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vyvesené: 9. 2. 2017 Dátum zvesenia: 25. 2. 2017
o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 1. 12. 2016 Dátum zvesenia: 17. 12. 2016
o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne pod Tatrami: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami 2, 05976 Stráne pod Tatrami, IČO: 42231141 zriadené zriaďovateľom: Mgr. Beáta Breuerová, Pod Traťou 961/5, 060 01 Kežmarok, zaradené do siete kôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Vyvesené: 1. 12. 2016 Dátum zvesenia: 17. 12. 2016
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami
Vyvesené: 1. 12. 2016 Dátum zvesenia: 17. 12. 2016
Vyvesené: 1. 12. 2016 Dátum zvesenia: 17. 12. 2016
Vyvesené: 1. 1. 2016 Dátum zvesenia: 1. 1. 2016
Vyvesené: 1. 1. 2016 Dátum zvesenia: 1. 1. 2016
Vyvesené: 3. 12. 2015 Dátum zvesenia: 3. 12. 2015
Vyvesené: 1. 3. 2015
AppStore Google Play V obraze