Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

4. 12. 2019

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja

OZNAMYZobraziť viac

25. 11. - 11. 12. 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Stráne pod Tatrami

Vnútorné predpisy obceZobraziť viac

22. 11. - 8. 12. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Stráne pod Tatrami

Vnútorné predpisy obceZobraziť viac

22. 11. - 8. 12. 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/ 2019  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ...

Vnútorné predpisy obceZobraziť viac

25. 10. 2019

Oznámenie o poruche na vodovodnom potrubí

OZNAMYZobraziť viac

A picture