Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb

18_46_052_462

21 060,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

28.12.2018

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov

18_46_054_153

25 262,64 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

28.12.2018

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu

Zmluva o odvoze tuhého komunálneho odpadu

podľa platného cenníka

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

02.01.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190045508

149,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

16.01.2019

Dodatok č. 1 k Dohode číslo 18/46/052/462

1

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

16.01.2019

Zmluva o vedení účtovníctva

Zmluva o vedení účtovníctva

4 440,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Mgr. MARTA GLOVŇOVÁ s.r.o

01.02.2019

Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia NZ1€ 4/2019/RCS

Zmluva o nájme plynárenskeho zariadenia NZ1€ 4/201

1,00 EUR

SPP- distribúcia a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

01.02.2019

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 4/2019/RCS

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadeni

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

SPP- distribúcia a.s.

04.02.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Internet

20130444-2

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

HGdata s.r.o

04.02.2019

Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve č. 430/08/NZ

Dodatok č. 9

165,97 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

05.02.2019

Dohoda č. 19/46/012/14

Dohoda č. 19/46/012/14

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

05.02.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

BAL-14-1-2019-SK

696,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.02.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS0000758639Q

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská distribučná, a.s..

25.02.2019

Dodatok k zmluve o vedení účtovníctva

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Mgr. MARTA GLOVŇOVÁ s.r.o

25.02.2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok

25.02.2019

Zmluva o dielo č. 11012019

11012019

20 000,00 EUR

ARCHING SNV, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

05.03.2019

Dohoda číslo 19/46/52A/3 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

19_46_52A_3

2 234,82 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

05.03.2019

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

519005525

46,48 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

14.03.2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

35 029,50 EUR

REHOS, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

03.04.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 10.09.2018

Dodatok č. 1

Podľa odobratých balíčkov

Obec Stráne pod Tatrami

Stráne Invest s.r.o

16.04.2019

Zmluva o nakladaní s odpadmi

O/09/2019

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

FINEKOL s.r.o.

23.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39272

3 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové

24.04.2019

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

19/46/0J/17

44 911,20 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

13.05.2019

Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu

342/161/19Pv

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, Poprad

05.06.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

220,00 EUR

TM Consulting s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture