Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.12.2018

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

podľa platného cenníka

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

27.12.2018

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektrin

podľa platného cenníka

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

07.06.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768-095

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

19.09.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/001456-002

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

04.09.2018

Zakladateľská listina

Zakladateľská listina

5 000,00 EUR

Stráne Invest s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

10.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva 38 069

3 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové

10.04.2018

Zmluva 441 9010998

Zmluva 441 9010998

1 063,88 EUR

Komunálna poisťovna a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

21.02.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Zmluva 5190039678

53,12 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

05.10.2018

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej as

1 950,00 EUR

TD, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

18.10.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 236,34 EUR

INŠTALA NOVA, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

12.11.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

61 327,34 EUR

HV Pumpy s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

03.01.2018

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Zmluva o nájme

95,00 EUR

VŽŠ Kežmarok, s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2018

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

70 € paušál+ 25 € za každú začatú motohodinu

VŽŠ KEŽMAROK

Obec Stráne pod Tatrami

08.01.2018

Zmluva o nájme nebytových proestorov

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

510,00 EUR

NOVA TRAINING, s.ro.

Obec Stráne pod Tatrami

27.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

204,00 EUR

NOVA TRAINING, s.ro.

Obec Stráne pod Tatrami

01.10.2018

Zmluva o poskytovaní audítorskych Služieb

Zmluva o poskyktovaní audítorskych služieb

2 880,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ing.Daniela Dudová, č.licencie 565

01.10.2018

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Zmluva o poskyktovaní audítorskych služieb

1 440,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ing.Daniela Dudová, č.licencie 565

31.05.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

250,00 EUR dvestopäťdesiat

JUDr. Rastislav Stašák

Obec Stráne pod Tatrami

06.11.2018

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

200,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ladislav Pompa

18.06.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2018A16809-1

99,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

osobnyudaj.sk, s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture