Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.01.2018

Dohoda č. 17/46/012/11

Dohoda č. 17/46/010/11

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

03.01.2018

Zmluva o nájme dopravného prostriedku

Zmluva o nájme

95,00 EUR

VŽŠ Kežmarok, s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

08.01.2018

Zmluva o nájme nebytových proestorov

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

510,00 EUR

NOVA TRAINING, s.ro.

Obec Stráne pod Tatrami

25.01.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanias odpadmi s obalovjavascript:void(0)

107/2018

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

NOWAS s.r.o

20.02.2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 25/§50j/NS/2017- NP PZ VAOTP-3

Dodatok č. 1 k Dohode č. 25/§50j/NS/2017- NP PZ VA

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

20.02.2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/46/012/18

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

20.02.2018

Dohoda 18/46/52A4

Dohoda 18/46/52A4

2 400,96 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

20.02.2018

Dodatok č. 01

Dodatok č. 01

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

21.02.2018

Dodatok č. 8

Dodatok . 8

165,97 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

21.02.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

Zmluva 5190039678

53,12 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

19.03.2018

Poistná zmluva 1048044460

Poistná zmluva 1048044460

106,65 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

26.03.2018

Dohoda 18/46/50J/5

Dohoda 18/46/50J/5

11 193,12 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

ÚPSVR Kežmarok

10.04.2018

Zmluva 441 9010998

Zmluva 441 9010998

1 063,88 EUR

Komunálna poisťovna a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

10.04.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Zmluva 38 069

3 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové

31.05.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti § 52

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivač

12 030,00 EUR dvanásťtisíctridsať eur

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

31.05.2018

Dohoda o poskytnutífinančného príspevku na podporu vytvárania prac. miest § 54

Dohoda o poskytnutífinančného príspevku na podporu

54 411,00 EUR päťdesiatštyritisícštyristojedenásť eur 84/100

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

31.05.2018

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

250,00 EUR dvestopäťdesiat

JUDr. Rastislav Stašák

Obec Stráne pod Tatrami

31.05.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190039777

162,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

06.06.2018

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

1000450418

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

SPP- distribúcia a.s.

06.06.2018

Kolektívna zmluva na rok 2018

Kolektívna zmluva na rok 2018

0,00 EUR

Základná organizácia- Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici

Obec Stráne pod Tatrami

07.06.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/000768-095

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

18.06.2018

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

ZO/2018A16809-1

99,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

osobnyudaj.sk, s.r.o.

18.06.2018

Dohoda 18/46/054/65

18/46/054/65

3 886,56 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

11.07.2018

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

399,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Slovak Telekom a.s.

06.08.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Zuzana Oračková

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture