Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
20.03.2018

DF2018/51

Správa informačného systému URBIS 2018-02

50,00 EUR

NAJ, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/52

Telekomunikačné služby 02/2018 - pevná linka

33,77 EUR

Slovak Telekom

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/53

Nákup posypový materiál zimná údržba

374,40 EUR

Legutký Ján LEXITRANS

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/54

Zemný plyn OCu 178,- SOH 81,- €

259,00 EUR

RWE Gas Slovensko

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/55

Dodávka zemného plynu ZŠ RO na 03/2018

1 182,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/56

Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 02/2018

59,75 EUR

Ekoservis Slovensko s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/57

Právne služby a právna pomoc 03/2018

2 509,92 EUR

Advokátska kancelária, Južná trieda č 1, 040 01 Košice

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/58

Zimná údržba 02/2018

822,71 EUR

Technické služby

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/59

Prenájom dopravného prostriedku za mesiac Február 2018

1 119,00 EUR

VŽŠ KEŽMAROK

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/60

Elektrina 02/2018 SOH , KD

1 214,52 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/61

Elektrina 02/2018 ČOV , RO

1 394,51 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/62

Elektrina 02/2018 - ZŠ RO

280,66 EUR

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

20.03.2018

DF2018/63

Vývoz VOK 02/2018

119,78 EUR

FINEKOL s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/64

Nákup prac. obuv a prac. náradia - §52

1 800,06 EUR

Michal Pitoňák - Lumi

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/65

Nákup prac. obuv a prac. rukavice - § 50 j AČ

344,26 EUR

Michal Pitoňák - Lumi

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/66

Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2018

26,00 EUR

RVC-ZO

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/67

faktúra vodné OcU 05.12.2017 - 13.03.2018 SOH

9,14 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/68

faktúra vodné RO Vytokový 05.12.2017 - 13.03.2018

914,26 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/69

faktúra vodné RO Vytokový 05.12.2017 - 13.03.2018

587,74 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/70

faktúra vodné KD 05.12.2017 - 13.03.2018

36,58 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/71

faktúra vodné ZŠ 05.12.2017 - 13.03.2018

190,69 EUR

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/72

Odbornýá sem,inár - Elektronická komunikácia správa dokumentov

78,00 EUR

Asosiácia správcov registratúry, 972 71 Nováky

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/73

Dodávka jedálne kupóny 380 ks

1 772,54 EUR

Le Cheque Dejeuner

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/74

Telekomunikačné služby k 22,032018

21,29 EUR

Slovak Telekom

Obec Stráne pod Tatrami

09.04.2018

DF2018/75

Prevádzka vwerejný rozhlas na rok 2018

77,00 EUR

SLOVGRAM,810 00,Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture