Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.08.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Eva Bačová

Obec Stráne pod Tatrami

17.08.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Blanka Oračková

Obec Stráne pod Tatrami

04.09.2018

Zakladateľská listina

Zakladateľská listina

5 000,00 EUR

Stráne Invest s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

04.09.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190042469

39,84 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

04.09.2018

Zmluva o dielo

101/18/044

80 220,00 EUR

CESTY SK s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

13.09.2018

Dodatok č. 3 k Zmluve o stavebnom diele č. 19/008 zo dňa 13.10.2008

Dodatok č. 3

116 649,56 EUR

ARPROG, akciová spoločnosť

Obec Stráne pod Tatrami

14.09.2018

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Základná organizácia- Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici

Obec Stráne pod Tatrami

14.09.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 275,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

VŽŠ KEŽMAROK

14.09.2018

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program

59987/2018

v súlade s príslušnými normami stanovenými Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvojom vidieka SR

Obec Stráne pod Tatrami

Tatranská mliekáreň, a.s.

19.09.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Bohuš Horváth

Obec Stráne pod Tatrami

19.09.2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

25,00 EUR

Július Oračko

Obec Stráne pod Tatrami

19.09.2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/001456-002

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

27.09.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

204,00 EUR

NOVA TRAINING, s.ro.

Obec Stráne pod Tatrami

01.10.2018

Zmluva o poskytovaní audítorskych Služieb

Zmluva o poskyktovaní audítorskych služieb

2 880,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ing.Daniela Dudová, č.licencie 565

01.10.2018

Zmluva o poskytovaní audítorskych služieb

Zmluva o poskyktovaní audítorskych služieb

1 440,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ing.Daniela Dudová, č.licencie 565

05.10.2018

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej asanácie

Zmluva na výkon vybraných činností veterinárnej as

1 950,00 EUR

TD, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

08.10.2018

Zmluva o dielo

102/18/063

46 911,19 EUR

CESTY SK s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

10.10.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000042215U

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská distribučná, a.s..

10.10.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000042215U

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská distribučná, a.s..

18.10.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

14 236,34 EUR

INŠTALA NOVA, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

18.10.2018

Dodatok k zmluve o dielo o dňa 13.09.2018

Dodatok k zmluve

431,68 EUR

INŠTALA NOVA, s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

23.10.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

102 800,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Stráne Invest s.r.o

06.11.2018

Zmluva o združenej dodávke plynu

3521107

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Stredoslovenská energetika, a.s.

06.11.2018

Zmluva č. PHZ- OPK1-2018-002283 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PHZ-OPK1-2018-002283

30 000,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

06.11.2018

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

200,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Ladislav Pompa

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture