Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2018

Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. USVRK-OIP-2018/000768-095

1

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Ministerstvo vnútra SR

06.06.2018

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

1000450418

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

SPP- distribúcia a.s.

04.09.2018

Zmluva o dielo

101/18/044

80 220,00 EUR

CESTY SK s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

08.10.2018

Zmluva o dielo

102/18/063

46 911,19 EUR

CESTY SK s.r.o

Obec Stráne pod Tatrami

25.01.2018

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladanias odpadmi s obalovjavascript:void(0)

107/2018

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

NOWAS s.r.o

18.06.2018

Dohoda 18/46/054/65

18/46/054/65

3 886,56 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

10.10.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000042215U

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská distribučná, a.s..

10.10.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000042215U

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská distribučná, a.s..

07.12.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS00000752394N

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika a.s.

07.12.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS00000752396J

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika a.s.

07.12.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS00000752397H

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika a.s.

07.12.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS00000752398F

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika a.s.

07.12.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS00000757605B

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika a.s.

07.12.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

24ZVS0000648698N

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika a.s.

29.11.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS0000648885O

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika a.s.

07.12.2018

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

24ZVS0000752395L

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Východoslovenská energetika a.s.

06.11.2018

Zmluva o združenej dodávke plynu

3521107

podľa platného cenníka

Obec Stráne pod Tatrami

Stredoslovenská energetika, a.s.

31.05.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190039777

162,50 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

04.09.2018

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190042469

39,84 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Komunálna poisťovna a.s.

14.09.2018

Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program

59987/2018

v súlade s príslušnými normami stanovenými Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvojom vidieka SR

Obec Stráne pod Tatrami

Tatranská mliekáreň, a.s.

21.02.2018

Dodatok č. 8

Dodatok . 8

165,97 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.

20.02.2018

Dodatok č. 01

Dodatok č. 01

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

20.02.2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 18/46/012/18

Dodatok č. 1

Neuvedené

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

14.09.2018

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

0,00 EUR

Základná organizácia- Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici

Obec Stráne pod Tatrami

20.02.2018

Dodatok č. 1 k Dohode č. 25/§50j/NS/2017- NP PZ VAOTP-3

Dodatok č. 1 k Dohode č. 25/§50j/NS/2017- NP PZ VA

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture