Obsah

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov pri zverejnení zmlúv a dokumentov, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec takéto zmluvy a dokumenty zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy alebo dokumentu v čitateľnej forme neposkytla.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.12.2016

O2016/101

Zapojenie koncových odberných miestv spodnej časti osady

2 361,37 EUR

IN-EL-MAT Milan Kuffa

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/102

Stavebné práce - strecha modulovej ZŠ

34 000,00 EUR

Keramické strechy s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/103

USB Kľúče 4x

20,22 EUR

SHARK Online, a.s.,Hviezdoslavovo námestie 2,810 00,Bratislava

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/104

Materiál

534,05 EUR

KOVOSPOL KK, s.r.o., Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/105

Spracovanie bilancie skrývky humusového horizontupre výstavbu materskej školy

120,00 EUR

MBKART s.r.o.,Železničiarska 42,080 01,Prešov

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/106

Darčekové kupóny - čerpanie SF

1 860,00 EUR

Le Cheque Dejeuner

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/107

Deratizácia a desinsekcia

1 420,00 EUR

SPEKSNER V.B. - V.Brejka

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/108

ONB Materiál

1 000,00 EUR

TATRAKER s.r.o.,Slavkovská 3,060 01,Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/109

Materiál SOH

40,68 EUR

Pavol Bjalončík,Starý trh 6,060 01,Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/110

Jedálne kupóny 384 ks á 4,50 €

1 791,13 EUR

Le Cheque Dejeuner

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/111

Čistenie kanalizácie

200,00 EUR

Jozef Danko

Obec Stráne pod Tatrami

28.12.2016

O2016/112

Zimná údržba miestnej komunikáciek.ú. Stráne pod Tatrami

200,00 EUR

Rastislav Sloveňák

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture