Obsah

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov pri zverejnení zmlúv a dokumentov, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec takéto zmluvy a dokumenty zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy alebo dokumentu v čitateľnej forme neposkytla.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.12.2016

O2016/051

Aktuálizácia web stránky

690,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.,Boženy Nemcovej,81104,Bratislava 1

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/052

Materiál

134,94 EUR

Pavol Bjalončík,Starý trh 6,060 01,Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/053

Materiál

768,31 EUR

Eva Britaňáková Stavebniny KB

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/054

Odborná publikáciaTresný poriadok s rozsiahlym komentáromTrestný zákon

93,01 EUR

Martinus.sk, s. r. o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/055

Vodoinštalačný materiál

288,05 EUR

František Dravecký - FeriD Trade

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/056

Stožiarová vlajka 100 x 150 cm

40,32 EUR

Vladimír Labuda-VL Grafik

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/057

Deratizácia a desinsekcia

992,00 EUR

SPEKSNER V.B. - V.Brejka

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/058

Vyhotovenie kópie projektovej dokumentácie

80,00 EUR

Ing.Ľubomír Pisarčík

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/059

Jedálne kupóny 500 ks á 4€

2 071,94 EUR

Le Cheque Dejeuner

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/060

Odborná publikáciaZákon o verejnom obstarávani s rozsiahlym komentár

89,60 EUR

Wolters Kluwer s. r. o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/061

Zameranie, kartografické spracovanie a vyhotoveniegeometrického plánu v k.u. Stráne pod Tatrami

712,80 EUR

Margita Olekšáková ZEBEKA

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/062

Vodoinštalačný materiál

113,87 EUR

František Dravecký - FeriD Trade

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/063

Materiál

0,00 EUR

KOVOSPOL KK, s.r.o., Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/064

Materiál SOH

58,72 EUR

ZAMAZ s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/065

Kancelárske potreby

43,93 EUR

REDIMO, s. r. o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/066

Materiál

435,98 EUR

Eva Britaňáková Stavebniny KB

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/067

Jedálne kupóny 1020 ks á 4€

4 209,54 EUR

Le Cheque Dejeuner

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/068

Materiál

281,44 EUR

KOVOSPOL KK, s.r.o., Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/069

ONB - Plastové okná

4 983,14 EUR

Drutexplast, s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/070

Vodoinštalačný materiál

124,74 EUR

František Dravecký - FeriD Trade

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/071

ONB - Plastové okná

4 922,54 EUR

Drutexplast, s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/072

ONB - Plastové okná

4 513,60 EUR

Drutexplast, s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/073

Piesok na betonóvanie základov

3 091,20 EUR

Legutký Ján LEXITRANS

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/074

ONB - Plastové okná

4 525,30 EUR

Drutexplast, s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

O2016/075

ONB - Montáž okien

12 461,00 EUR

TIPDEN, s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture