Obsah

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa  zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov pri zverejnení zmlúv a dokumentov, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec takéto zmluvy a dokumenty zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy alebo dokumentu v čitateľnej forme neposkytla.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.08.2017

Kolektívna zmluva 2016

Kolektívna zmluva 2016

0,00 EUR

Základná organizácia- Slovenský odborový zväz verejnej správy Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici

Obec Stráne pod Tatrami

21.12.2016

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda 33/§50j/NS/2016-ŠR

5 149,62 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

19.12.2016

Zmluva o službách

19122016

1 100,00 EUR

Peter Baran – CS consulting

Obec Stráne pod Tatrami

18.11.2016

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy

18112016

62,50 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s..

Obec Stráne pod Tatrami

24.10.2016

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

0,00 EUR

JUDr. Martin Bašista, advokát

Obec Stráne pod Tatrami

22.07.2016

Zmluva o dielo

00326593

31 200,00 EUR

TIPDEN, s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

31.05.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190029793

6,50 EUR

Komunálna poisťovna a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

30.05.2016

UPSVaR Aktivačná činnosť

Dohoda 16/46/52a/81

975,48 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

12.04.2016

Zmluva č. 7631 poskytnutí dotácie

76341

700,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Stráne pod Tatrami

29.02.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

5190027887

325,00 EUR

Komunálna poisťovńa

Obec Stráne pod Tatrami

29.02.2016

Dohoda č. 6/52/2016/Np PZVAOTP

6/52/2016/NP PZVAOTP

22 545,60 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

23.02.2016

Dohoda na AČ

Dohoda č.6/§52/2016/NP PZVAOTP

0,00 EUR

ÚPSVR Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

29.01.2016

Dohoda na AČ

Dohoda č.16/46/012/11

0,00 EUR

ÚPSVR Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

19.01.2016

Zmluva VSN0724201507

VSN0724201507

0,00 EUR

ENVI-PAK a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1

A picture