Obsah

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopľňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré zákony.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov pri zverejnení zmlúv a dokumentov, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec takéto zmluvy a dokumenty zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy alebo dokumentu v čitateľnej forme neposkytla.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.01.2016

Zmluva

Zmluva o podmienkach prevádzky SCVČ

0,00 EUR

Obec Stráne pod Tatrami

SCVČ Združenie pre deti a mládež Červík-Ekotur o.z

04.12.2015

Dodatok č.1

Dodatok č.1 k Dohode č.37/§52a/2015/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

02.12.2015

Dohoda

Dohoda č.30/§52/2015/NP PZVAOTP

16 237,20 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

01.12.2015

Urazove poistenie

Urazove poistenie uchádzačov o zamestnanie

162,50 EUR

Komunálna poisťovna a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

01.12.2015

Urazove poistenie

Urazove poistenie uchádzačov o zamestnanie

52,00 EUR

Komunálna poisťovna a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

30.11.2015

Dohoda

Dohoda č.37/§52a/2015/ŠR

7 622,40 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

27.11.2015

Dohoda

Dohoda číslo 15840-63/2015-PP

0,00 EUR

Sociálna poisťovňa

Obec Stráne pod Tatrami

25.11.2015

Dohoda

Dohoda č.24/2015/§54-ŠnZ

99 592,20 EUR

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

24.11.2015

Zmluva

Zmluva o nájme plyn.zariadenia NZ 1€ 15/2015/RCS

0,00 EUR

SPP- distribúcia a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

24.11.2015

Zmluva

Zmluva o údržbe a opravách plyn.zariadenia

0,00 EUR

SPP- distribúcia a.s.

Obec Stráne pod Tatrami

19.10.2015

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-PO-433-060/2015

114 813,60 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Stráne pod Tatrami

19.10.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35 011,21 EUR

Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn

Obec Stráne pod Tatrami

16.10.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

26 100,00 EUR

SeGa Trading s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

07.10.2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

2 280,00 EUR

Ing.Daniela Dudová, č.licencie 565

Obec Stráne pod Tatrami

05.10.2015

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke č.KRHZ-PO-728-002/2015

14 359,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Stráne pod Tatrami

02.10.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

4 920,00 EUR

Ing.Branislav Gallik

Obec Stráne pod Tatrami

02.10.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

5 938,27 EUR

FINEKOL s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

30.09.2015

Zmluva o poskytnutí služby

Zmluva o poskytnutí služibe

950,00 EUR

PraVia s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

30.09.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

23 410,14 EUR

FINEKOL s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

22.09.2015

ČOV

Zmluva o dielo č.50/2015

5 580,00 EUR

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

21.09.2015

Dodatok č.1

Dodatok č.1

0,00 EUR

FINEKOL s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1

A picture