Obsah

Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopľňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopľňajú niektoré zákony.

Obec si je vedomá nedodržania štandardov pri zverejnení zmlúv a dokumentov, ktoré sú zverejnené v nesprávnom formáte. Obec takéto zmluvy a dokumenty zverejnila v jedinom dostupnom formáte, keďže druhá zmluvná strana obci elektronickú verziu zmluvy alebo dokumentu v čitateľnej forme neposkytla.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
16.09.2015

17/2015

Kompletná deratizácia rómskej osady na DDD báze

961,00 EUR

SPEKSNER V.B. - V.Brejka

Obec Stráne pod Tatrami

22.09.2015

18/2015

Vykonanie mechanických skúšok oceľových profilov po požiari v kontaj.škole Stráne pod Tatrami

0,00 EUR

Prof.Ing.Ladislav Pešek CSc, Hutnícka fakutlta TU v Košiciach

Obec Stráne pod Tatrami

22.09.2015

19/2015

Jedálne kupóny

868,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

12.10.2015

21/2015

Vývoz výkalov z ČOV a odvoz do ČOV-Matejovce (havarijný stav)

0,00 EUR

Jozef Danko

Obec Stráne pod Tatrami

12.10.2015

22/2015

Oprava havarijného stavu na ČOV - rozseknuté elektrické káble

0,00 EUR

IN-EL-MAT Milan Kuffa

Obec Stráne pod Tatrami

27.10.2015

23/2015

Stravné lístky

376,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

27.10.2015

24/2015

Vypracovanie certifikátu ZŠ osada - tepelná ochrana budov a vykurovanie

400,00 EUR

Ing.Jozef Kruliac

Obec Stráne pod Tatrami

27.10.2015

25/2015

Vypracovanie certifikátu ZŠ osada - osvetlenie - STORNO

200,00 EUR

Ing.Jozef Kruliac

Obec Stráne pod Tatrami

26.10.2015

26/2015

Vypracovanie energetického certifikátu - ZŠ osada - elektroinštalácia a zabudovanie osvetlenia

200,00 EUR

Ing.Peter Čiško

Obec Stráne pod Tatrami

27/2015

Školenie základnej odbornej prípravy členov hasičských jednotiek

359,10 EUR

FLORIAN s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

10.11.2015

29/2015

Vrecia na separ.zber na rok 2016, Kalendáre zvozu separ.zberu na rok 2016

0,00 EUR

Technické služby, s.r.o. Kežmarok

Obec Stráne pod Tatrami

12.11.2015

30/2015

Betónovanie, vysprávky stien na parcele č.203. Vyhotovenie betónovej platne v rómskej osade,…

4 999,00 EUR

Dušan Oračko

Obec Stráne pod Tatrami

12.11.2015

31/2015

Výkop, založenie potrubia, zásyp kanalizácie v rómskej osade - havarijný stav

4 999,00 EUR

Jaroslava Polhošová

Obec Stráne pod Tatrami

13.11.2015

34/2015

Nákup tovaru pre aktivačnú činnosť par.52 podľa priloženého rozpisu

2 750,00 EUR

Pracovné odevy a obuv Karol Dudinský

Obec Stráne pod Tatrami

20.11.2015

35/2015

Služba verejného obstarávania k výstavbe strechy modul.škole

3 800,00 EUR

ABIZ s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

20.11.2015

36/2015

Vypracovanie projektovej dokumentácie - výstavba MŠ v rómskej osade

0,00 EUR

Keramické strechy s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

27.11.2015

37/2015

Stravné lístky

424,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

04.12.2015

38

Oprava plynového kotla - porucha 1C

0,00 EUR

1.STT s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

04.12.2015

39

Dezinsekcia rómskej osady

1 440,00 EUR

SPEKSNER V.B. - V.Brejka

Obec Stráne pod Tatrami

04.12.2015

40

Darčekové kupóny

1 000,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

41

STORNO

0,00 EUR

FLORIAN s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

08.12.2015

42

Ochranný odev a ochranné pomôcky pre DHZ

4 091,20 EUR

FLORIAN s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

08.12.2015

43

Materiál DZH v súlade s vyhláškou 611/2006

1 108,51 EUR

FLORIAN s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

22.12.2016

44

Materiál DHZ v súlade s vyhláškou 611/2006.

1 100,00 EUR

Železiarstvo Kovospol, Ján Blaško

Obec Stráne pod Tatrami

15.12.2015

45

Jedálne kupóny - strážnici

960,00 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Stráne pod Tatrami

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture