Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Oznámenie o úrovni vytriedenia

Typ: ostatné
Oznámenie o úrovni vytriedenia 1Obec Stráne pod Tatrami v zastúpení starostom obce Rastislavom Sloveňákom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018.

Príloha

Vytvorené: 14. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 14. 2. 2019 14:36
Autor:
A picture