Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 1

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku vydáva opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor:
„Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA“ 1

„Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA“

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor:
Oznámenie o úrovni vytriedenia 1

Oznámenie o úrovni vytriedenia

Obec Stráne pod Tatrami v zastúpení starostom obce Rastislavom Sloveňákom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor:
Vývoz separovaného zberu v obci Stráne pod Tatrami rok 2019 1

Vývoz separovaného zberu v obci Stráne pod Tatrami rok 2019

Rozpis vývozov separovaného zberu pre rok 2019 celý text

náš tip | 29. 1. 2019 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná

A picture