Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Oznámenie o úrovni vytriedenia 1

Oznámenie o úrovni vytriedenia

Obec Stráne pod Tatrami v zastúpení starostom obce Rastislavom Sloveňákom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor:
Vývoz separovaného zberu v obci Stráne pod Tatrami rok 2019 1

Vývoz separovaného zberu v obci Stráne pod Tatrami rok 2019

Rozpis vývozov separovaného zberu pre rok 2019 celý text

náš tip | 29. 1. 2019 | Autor:
prvá
z 2
ďalší posledná

A picture