Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Voľné pracovné miesto 1

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou v Stráňach pod Tatrami zverejňuje voľné pracovné miesto na pozíciu Učiteľ pre nižšie sekundárne vzdelávanie - aprobácia Ruský jazyk. celý text

náš tip | 21. 6. 2019 | Autor:
Oznámenie výsledku vybavenia petície 1

Oznámenie výsledku vybavenia petície

V prílohe zverejňujeme odpoveď na petíciu občanov Stráne pod Tatrami, prostredníctvom ktorej sme žiadali o komplexnú opravu cesty č. III/3097 v katastri obce Stráne pod Tatrami. celý text

ostatné | 21. 6. 2019 | Autor:
Odstávka elektrickej elektriny 1

Odstávka elektrickej energie

Východoslovenská energetika, a.s., Košice oznamuje, že
bude celodenná odstávka elektrickej energie v celej obci a rómskej osade.

celý text

Dôležité | 2. 4. 2019 | Autor:
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi 1

Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku vydáva opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi celý text

ostatné | 26. 3. 2019 | Autor:
„Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA“ 1

„Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA“

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná

A picture