Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Správy

Oznámenie o úrovni vytriedenia 1

Oznámenie o úrovni vytriedenia

Obec Stráne pod Tatrami v zastúpení starostom obce Rastislavom Sloveňákom oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018. celý text

ostatné | 14. 2. 2019 | Autor:
#

Fašiangová zabíjačka

Obec Stráne pod Tatrami Vás srdečne pozýva na fašiangovú zabíjačku, ktorá sa uskutoční dňa 17.02.2018 v športovom areáli obce Mlynčeky. celý text

ostatné, náš tip | 11. 2. 2019 | Autor:
Vývoz separovaného zberu v obci Stráne pod Tatrami rok 2019 1

Vývoz separovaného zberu v obci Stráne pod Tatrami rok 2019

Rozpis vývozov separovaného zberu pre rok 2019 celý text

náš tip | 29. 1. 2019 | Autor:

Verejná vyhláška

Oznámenie o návrhu "Návštevného poriadku Tatranského národného parku a jeho ochranného pásma" a informácia možnosti podať pripomienky k tomu návrhu. celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor:

Oznámenie o prerokovaní konceptu ÚPN - O Stráne pod Tatrami

OBEC STRÁNE POD TATRAMI
O Z N Á M E N I E
o prerokovaní konceptu ÚPN – O Stráne pod TatramiObec Stráne pod Tatrami, ako príslušný orgán územného plánovania, Vám v zmysle § 21 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov

oznamuje,

že zahajuje proces prerokovania konceptu ÚPN – O Stráne pod Tatrami.
celý text

Dôležité | 23. 1. 2019 | Autor: Zuzana Pitoňáková
A picture