Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Hlavný kontrolór obce Stráne pod Tatrami

Hlavný kontrolór obce: Ing. Filip Kormoš

e-mail: kontrolor@stranepodtatrami.sk

 

Telefón:  052/4522912

 

 

V súlade s § 18a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami č. 6/2019 je funkčné obdobie hlavného kontrolóra 6 rokov, t.j. od 17.01.2019 do 16.01.2025.  Pracovný úväzok je stanovený 40 hodín mesačne.

 

A picture