Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Rokovania Obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami

Rokovania Obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Plán zasadnutí OZ 2018

Podľa Upozornenie prokurátora Pd 63/16/7703 zo dňa 11.07.2016 na neverejné rokovanie zo dňa 16.02.2015 nebol právny ani iný dôvod. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Upozornenie prokurátora a prijalo opatrenie zverejniť zápisnicu z neverejnej časti rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 16.2.2015.

Zverejnené dokumenty nie sú originálne. Na základe odporúčania JUDr. Ing. M. Martinečkovej, koncipientky JUDr. M. Tencerovej má originálne doklady Judr. Ing. Marcela Martinčeková. Starosta obce niekoľkokrát vyzýval JUDr. Ing. Marcelu Martinčekovú a JUDr. Miroslavu Tencerovú k odovzdaniu originálnych dokumentov. Do dnešného dňa (12.08.2016) tak neurobili. Kópie dokumentácie z neverejného rokovania zo dňa 16.2.2015 predložila JUDr. Ing.Marcela Martinčeková elektronickou poštou.

Zápisnica z neverejného rokovania zo dňa 16.02.2015

Dátum Program Zápisnica Uznesenia
01.02.2016   Zápisnica OcZ 01.02.2016 Uznesenia OcZ 01.02.2016
23.02.2016   Zápisnica OcZ 23.02.2016 Uznesenia OcZ 23.02.2016
15.04.2016   Zápisnica ocZ 15.04.2016 Uznesenia OcZ 15.04.2016
30.06.2016   Zápisnica OcZ 30.06.2016  
04.07.2016   Zápisnica OcZ 04.07.2016 Uznesenia OcZ 04.07.2016
11.07.2016   Zápisnica OcZ 11.07.2016 Uznesenia OcZ 11.07.2016
11.08.2016   Zápisnica OcZ 11.08.2016 Uznesenia OcZ 11.08.2016
22.08.2016   Zápisnica OcZ 22.08.2016  
06.10.2016   Zápisnica OcZ 06.10.2016 Uznesenia OcZ 06.10.2016
25.11.2016   Zápisnica OcZ 25.11.2016 Uznesenie OcZ 25.11.2016
16.12.2016 Pozvánka OcZ 16.12.2016 Zápisnica OcZ 16.12.2016 Uznesenia OcZ 16.12.2016

 

A picture