Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

ObsahVšeobecné záväzné nariadenia obce

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh Dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov17.03.201702.04.2017
Návrh dodatku č. 1 k zásadám odmeňovania poslancov
Dodatok č. 1 k VZN 03/201709.02.201725.02.2017
o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne pod Tatrami: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami 2, 05976 Stráne pod Tatrami, IČO: 42231141 zriadené zriaďovateľom: Mgr. Beáta Breuerová, Pod Traťou 961/5, 060 01 Kežmarok, zaradené do siete kôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Návrh VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Stráne pod Tatramí20.01.201705.02.2017
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/201601.12.201617.12.2016
o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy zriadenej na území obce Stráne pod Tatrami
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/201601.12.201617.12.2016
o financovaní súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva na území obce Stráne pod Tatrami: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Stráne pod Tatrami 2, 05976 Stráne pod Tatrami, IČO: 42231141 zriadené zriaďovateľom: Mgr. Beáta Breuerová, Pod Traťou 961/5, 060 01 Kežmarok, zaradené do siete kôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami01.12.201617.12.2016
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Stráne pod Tatrami
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami01.12.201617.12.2016
Všeobecné záväzné nariadenie č.2/201501.01.201601.01.2016
Všeobecné záväzné nariadenie č.3/201501.01.201601.01.2016
Všeobecné záväzné nariadenie č.1/201503.12.201503.12.2015
Smernica VO platná od 01.03.201501.03.2015
VZN 02/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce01.01.2013
VZN 01/2013 o financovaní neštátnych centier voľného času01.01.2013
Všeobecné záväzné nariadenie 02/201201.01.2012
Všeobecné záväzné nariadenie 01/201201.01.2012
Všeobecné záväzné nariadenie 04/201101.01.2011
Všeobecné záväzné nariadenie 03/201101.01.2011
Všeobecné záväzné nariadenie 02/201101.01.2011
Všeobecné záväzné nariadenie 01/201101.01.2011
A picture