Obsah

12. 6. 2018

Návrh zaverečného účtu obce Stráne pod Tatrami za rok 2017

Záverečné účtyDokument na stiahnutie

17. 12. 2016

Viacročný rozpočet na roky 2017 - 2019

RozpočetDokument na stiahnutie

1. 3. 2015

Smernica VO platná od 01.03.2015

Vnútorné predpisy obceZobraziť viac

1. 1. 2013

VZN 01/2013 o financovaní neštátnych centier voľného času

Vnútorné predpisy obceZobraziť viac

1. 1. 2013

VZN 02/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

Vnútorné predpisy obceZobraziť viac

A picture