Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Ponuka voľných pracovných miest:

Ponuka 1. stupeň

Ponuka geografia, informatika

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva

Čas zvýšeného nebezpečenstva

Čas odvolania _05_2018

 

Verejné prerokovanie návrhu Územného plánu

Prešovského samosprávneho kraja

Oznámenie

 

 

OZNAM

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Dotazník Stráne pod Tatrami

A picture