Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

OZNAM

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejných vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Dotazník Stráne pod Tatrami

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

 

A picture