Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Hlavný kontrolór obce Stráne pod Tatrami

 

e-mail:    

Telefón: 

 

 

V súlade s § 18a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenia obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami č. 93/2018 je funkčné obdobie hlavného kontrolóra 6 rokov, t.j. od 27.10.2018 do 26.10.2024.  Pracovný úväzok je stanovený 40 hodín mesačne.

 

A picture