Navigácia

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Hlavný kontrolór obce Stráne pod Tatrami

Mgr. Lucia Regecová

e-mail:     kontrolor@stranepodtatrami.sk

 

 

V súlade s § 18a ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa uznesenie obecného zastupiteľstva v Stráňach pod Tatrami č. 18/2016 je funkčné obdobie hlavnej kontrolórky 6 rokov, t.j. od 16.4.2016 do 15.4.2022.  Pracovný úväzok je stanovený 20 hodín mesačne.

 

A picture